Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

void net::zemberek::bilgi::kokler::KokAgaci::ekle ( String  icerik,
Kok  kok 
) [inline]

Verilen kök icerigini ağaca ekler.

Parameters:
icerik 
kok 

Ağaç üzerinde ilerlerken giriş kelimemizin sonuna kadar gitmişiz. Yani ağacın sonuna (yapraklarına) ulaşmadan önce girişe erişmişiz.

Aşağıdaki drumlar bu durum çerçevesinde çözülür:

(1) i-s-t-->istim şeklindeki dala "is" kelimesini eklemek. i-s-t-->istim |-->is

veya

(2) Geldiğimiz düğüme eklemek için yeni bir düğüm oluşturma zorunluluğu var. i-s-->istim e is gelirse de i-s-t-->istim |-->is

(3) Eş seslilik durumu:

a-l-->al a "al" gelirse a-l-->al(2) olur.

Kaldığımız düğüme bağlı bir kök yoksa bu kök için bir düğüm oluşturup ekleriz.

Düğümde duran "istimlak" ve gelen kök = "istim" için, i-s-istimlak

Önce i-s-t-i-m-l düğümleri oluşturulur ve istimlak en uca, istim de bir gerisindeki m düğümüne bağlanır.

i-s-t-i-m-l-->istimlak |-->istim

Eğer köke önce "istimlak" i-s ye bnğlanmışsa ve sonra "istifa" gelirse i-s-->istimlak

t-i düğümleri oluşturulur, daha sonra istifa için f istimlak için de m oluşturulur ve düğümler uygun şekilde bağlanır.

i-s-t-i-m-->istimlak |-f-->istifa

Definition at line 66 of file KokAgaci.java.

References net::zemberek::bilgi::kokler::KokDugumu::altDugumBul(), net::zemberek::bilgi::kokler::KokDugumu::altDugumVarMi(), net::zemberek::bilgi::kokler::KokDugumu::dugumEkle(), net::zemberek::bilgi::kokler::KokDugumu::kelime, net::zemberek::bilgi::kokler::KokDugumu::kok, net::zemberek::bilgi::kokler::KokDugumu::kokEkle(), net::zemberek::bilgi::kokler::KokDugumu::kopyala(), net::zemberek::bilgi::kokler::KokDugumu::setKelime(), and net::zemberek::bilgi::kokler::KokDugumu::temizle().

Referenced by net::zemberek::bilgi::kokler::AgacSozluk::ekle().

                       {
    //System.out.println("Kelime: " + icerik);
    char[] giris = icerik.toCharArray();
    KokDugumu node = baslangicDugumu;
    KokDugumu oncekiDugum = null;
    int idx = 0;
    // null alt düğüm bulana dek veya kelimenin sonuna gelene 
    // dek kelimenin harflerini izleyerek alt düğümlerde ilerle
    while (idx < giris.length) {
      oncekiDugum = node;
      node = node.altDugumBul(giris[idx]);
      if (node == null) break;
      idx++;
    }
    /**
     * Ağaç üzerinde ilerlerken giriş kelimemizin sonuna kadar gitmişiz. 
     * Yani ağacın sonuna (yapraklarına) ulaşmadan önce girişe erişmişiz. 
     * 
     * Aşağıdaki drumlar bu durum çerçevesinde çözülür:
     * 
     * (1)
     * i-s-t-->istim şeklindeki dala "is" kelimesini eklemek.
     * i-s-t-->istim
     *  |-->is
     *
     * veya
     * 
     * (2) Geldiğimiz düğüme eklemek için yeni bir düğüm oluşturma zorunluluğu var.
     * i-s-->istim e is gelirse de
     * i-s-t-->istim
     *  |-->is
     *
     * (3) Eş seslilik durumu:
     * 
     * a-l-->al a "al" gelirse
     * a-l-->al(2) olur.
     *
     */
    if (idx == giris.length) {
      // (1) durumu
      if (node.altDugumVarMi()) {
        node.kokEkle(kok);
        node.setKelime(icerik);
      }
      // Eş seslilik durumu.
      else if (node.kelime().equals(icerik)) {
        node.kokEkle(kok);
      }
      // (2) durumu
      else if (node.kok() != null) {
        KokDugumu newNode = node.dugumEkle(new KokDugumu(node.kelime().charAt(idx)));
        newNode.kopyala(node);
        node.temizle();
        node.kokEkle(kok);
        node.setKelime(icerik);
      }
      return;
    }

    /**
     * Kaldığımız düğüme bağlı bir kök yoksa bu kök için bir düğüm oluşturup ekleriz.
     */
    if (oncekiDugum.kok() == null || idx == oncekiDugum.kelime().length()) {
      oncekiDugum.dugumEkle(new KokDugumu(giris[idx], icerik, kok));
      return;
    }
    
    if (oncekiDugum.kelime().equals(icerik)) {
      oncekiDugum.kokEkle(kok);
      return;
    }

    /**
     * Düğümde duran "istimlak" ve gelen kök = "istim" için,
     * i-s-istimlak
     *
     * Önce i-s-t-i-m-l düğümleri oluşturulur ve istimlak en uca, istim de bir 
     * gerisindeki m düğümüne bağlanır.
     * 
     * i-s-t-i-m-l-->istimlak
     *     |-->istim
     */
    char[] nodeHd = ((String)oncekiDugum.kelime()).toCharArray();
    KokDugumu newNode = oncekiDugum;

    if (nodeHd.length <= giris.length) {
      while (idx < nodeHd.length && nodeHd[idx] == giris[idx]) {
        newNode = newNode.dugumEkle(new KokDugumu(nodeHd[idx]));
        idx++;
      }

      // Kisa dugumun eklenmesi.
      if (idx < nodeHd.length) {
        KokDugumu temp = newNode.dugumEkle(new KokDugumu(nodeHd[idx]));
        temp.kopyala(oncekiDugum);
      } else {
        newNode.kopyala(oncekiDugum);
      }

      // Uzun olan dugumun (yeni gelen) eklenmesi
      newNode.dugumEkle(new KokDugumu(giris[idx], icerik, kok));
      oncekiDugum.temizle();
    }

    /**
     * Eğer köke önce "istimlak" i-s ye bnğlanmışsa ve sonra "istifa" gelirse
     * i-s-->istimlak
     *
     * t-i düğümleri oluşturulur, daha sonra istifa için f istimlak için de m
     * oluşturulur ve düğümler uygun şekilde bağlanır.
     * 
     * i-s-t-i-m-->istimlak
     *    |-f-->istifa
     *
     */

    else {
      while (idx < giris.length && giris[idx] == nodeHd[idx]) {
        newNode = newNode.dugumEkle(new KokDugumu(giris[idx]));
        idx++;
      }
      // Kisa dugumun eklenmesi.
      if (idx < giris.length) {
        newNode.dugumEkle(new KokDugumu(giris[idx], icerik, kok));
      } else {
        newNode.kokEkle(kok);
        newNode.setKelime(icerik);
      }

      // Uzun olan dugumun (yeni gelen) eklenmesi.
      newNode = newNode.dugumEkle(new KokDugumu(nodeHd[idx]));
      newNode.kopyala(oncekiDugum);
      // Es seslileri tasi.
      oncekiDugum.temizle();
    }
  }


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index