Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

Zemberek.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.erisim;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Properties;
import java.util.Set;
import java.util.logging.Logger;

import net.zemberek.araclar.Kayitci;
import net.zemberek.bilgi.KaynakYukleyici;
import net.zemberek.bilgi.ZemberekAyarlari;
import net.zemberek.bilgi.kokler.KokAdayiBulucu;
import net.zemberek.bilgi.kokler.Sozluk;
import net.zemberek.islemler.AsciiDonusturucu;
import net.zemberek.islemler.DenetlemeCebi;
import net.zemberek.islemler.HeceIslemleri;
import net.zemberek.islemler.KelimeKokFrekansKiyaslayici;
import net.zemberek.islemler.KelimeTabanliKokBulucu;
import net.zemberek.islemler.KelimeUretici;
import net.zemberek.islemler.KokBulucu;
import net.zemberek.islemler.TurkceYaziTesti;
import net.zemberek.islemler.cozumleme.AsciiToleransliHDKiyaslayici;
import net.zemberek.islemler.cozumleme.CozumlemeSeviyesi;
import net.zemberek.islemler.cozumleme.KelimeCozumleyici;
import net.zemberek.islemler.cozumleme.KesinHDKiyaslayici;
import net.zemberek.islemler.cozumleme.OneriUretici;
import net.zemberek.islemler.cozumleme.StandartCozumleyici;
import net.zemberek.islemler.cozumleme.ToleransliCozumleyici;
import net.zemberek.yapi.DilAyarlari;
import net.zemberek.yapi.DilBilgisi;
import net.zemberek.yapi.Kelime;
import net.zemberek.yapi.Kok;
import net.zemberek.yapi.TurkceDilBilgisi;

/**
 * <b>EN:</b>This is a facade for accessing the high level functions of the Zemberek library.
 * This class should be creatd only once per language.
 * <p/>
 * <b>TR:</b>Zemberek projesine ust seviye erisim icin kullanilan sinif.
 * Ilk olsum sirasinda kokler okuma ve agac olusumu nedeniyle belli bir miktar gecikme
 * yasanabilir. Bu sinifin her dil icin sadece bir defa olusturulmasi onerilir.
 */
00052 public class Zemberek {

  static Logger log = Kayitci.kayitciUret(Zemberek.class);
  private KelimeCozumleyici cozumleyici;
  private KelimeUretici kelimeUretici;
  private KelimeCozumleyici asciiToleransliCozumleyici;
  private TurkceYaziTesti turkceTest;
  private OneriUretici oneriUretici;
  private AsciiDonusturucu asciiDonusturucu;
  private HeceIslemleri heceIslemleri;
  private ZemberekAyarlari ayarlar;
  private DilBilgisi dilBilgisi;
  private DenetlemeCebi denetlemeCebi; 

  /**
   * Default constructor.
   *
   * @param dilayarlari
   */
00071   public Zemberek(DilAyarlari dilayarlari) {
    ayarlar = new ZemberekAyarlari(dilayarlari.locale().getLanguage());
    this.dilBilgisi = new TurkceDilBilgisi(dilayarlari, ayarlar);
    initialize();
  }

  /**
   * Dosya sisteminden zemberek properties dosyasini yukleyip ZemberekAyarlari nesnesine atar.
   *
   * @param disKonfigurasyon
   * @return
   * @throws IOException
   */
00084   public static ZemberekAyarlari ayarOlustur(String disKonfigurasyon) throws IOException {
    URI uri = new File(disKonfigurasyon).toURI();
    Properties props = new KaynakYukleyici().konfigurasyonYukle(uri);
    return new ZemberekAyarlari(props);
  }

  private void initialize() {
    //Sozluk hazirla.
    Sozluk kokler = dilBilgisi.kokler();
    //Normal denetleyici-cozumleyici olusumu
    KokAdayiBulucu kokBulucu = kokler.kokBulucuFactory().kesinKokBulucu();
    cozumleyici = new StandartCozumleyici(
        kokBulucu,
        new KesinHDKiyaslayici(),
        dilBilgisi.alfabe(),
        dilBilgisi.ekler(),
        dilBilgisi.cozumlemeYardimcisi());

    // ASCII-Turkce donusturucu icin tukce toleransli cozumleyici olusumu.
    KokAdayiBulucu turkceToleransliKokBulucu = kokler.kokBulucuFactory().asciiKokBulucu();
    asciiToleransliCozumleyici = new StandartCozumleyici(
        turkceToleransliKokBulucu,
        new AsciiToleransliHDKiyaslayici(),
        dilBilgisi.alfabe(),
        dilBilgisi.ekler(),
        dilBilgisi.cozumlemeYardimcisi());

    KokAdayiBulucu toleransliBulucu = kokler.kokBulucuFactory().toleransliKokBulucu(1);
    ToleransliCozumleyici toleransliCozumleyici = new ToleransliCozumleyici(
        toleransliBulucu,
        dilBilgisi.ekler(),
        dilBilgisi.alfabe(),
        dilBilgisi.cozumlemeYardimcisi());

    oneriUretici = new OneriUretici(
        dilBilgisi.cozumlemeYardimcisi(),
        cozumleyici,
        asciiToleransliCozumleyici,
        toleransliCozumleyici,
        ayarlar);

    turkceTest = new TurkceYaziTesti(cozumleyici, asciiToleransliCozumleyici);

    asciiDonusturucu = new AsciiDonusturucu(dilBilgisi.alfabe());
    heceIslemleri = new HeceIslemleri(dilBilgisi.alfabe(), dilBilgisi.heceBulucu());

    kelimeUretici = new KelimeUretici(dilBilgisi.alfabe(), dilBilgisi.ekler(), dilBilgisi.cozumlemeYardimcisi());

    denetlemeCebi = dilBilgisi.denetlemeCebi();
  }

  /**
   * return the word parser.
   *
   * @return cozumleyici
   */
00140   public KelimeCozumleyici cozumleyici() {
    return cozumleyici;
  }

  public KelimeUretici kelimeUretici() {
    return kelimeUretici;
  }

  public KelimeCozumleyici asciiToleransliCozumleyici() {
    return asciiToleransliCozumleyici;
  }

  /**
   * Accessor for the word suggestion producer.
   *
   * @return oneri uretici.
   */
00157   public OneriUretici oneriUretici() {
    return oneriUretici;
  }

  /**
   * Accessor for the syllable extractor.
   *
   * @return heceIslemleri
   */
00166   public HeceIslemleri heceleyici() {
    return heceIslemleri;
  }

  /**
   * performs spell checking
   * <p/>
   * girisin imla denetimini yapar. Eger varsa denetleme cebini kullanir.
   *
   * @param giris giris kelimesi
   * @return EN: true:spell checking successfull, false otherwise.
   *     TR: true:imla denetimi basarili. false: Denetim basarisiz.
   */
00179   public boolean kelimeDenetle(String giris) {
    if(denetlemeCebi!=null)
      return denetlemeCebi.kontrol(giris) || cozumleyici.cozumlenebilir(giris);
    else return cozumleyici.cozumlenebilir(giris);
  }

  /**
   * performs morphological parsing of the word. Returns the possible solutions as a Kelime array.
   * Kelime object contains the root and a suffix list. kok() method can be used for accessing the
   * root. ekler() can be used for accessing the Ek object List.
   * <p/>
   * <p/>
   * giris kelimesinin olasi tum (kok+ekler) cozumlemelerini dondurur.
   *
   * @param giris giris kelimesi
   * @return Kelime sinifi cinsinden dizi. Eger dizinin boyu 0 ise kelime cozumlenemedi demektir.
   *     Kelime kokune erisim icin kok(), eklere erisim icin Ek cinsinden nesne listesi donduren
   *     ekler() metodu kullanilir.
   * @see net.zemberek.yapi.Kelime
   */
00199   public Kelime[] kelimeCozumle(String giris) {
    return cozumleyici.cozumle(giris, CozumlemeSeviyesi.TUM_KOK_VE_EKLER);
  }

  /**
   * performs morphological parsing of the word. Returns the possible solution(s) as a Kelime array.
   * Kelime object contains the root and a suffix list. kok() method can be used for accessing the
   * root. ekler() can be used for accessing the Ek object List.
   * <p/>
   * <p/>
   * giris kelimesinin olasi tum (kok+ekler) cozumlemelerini dondurur.
   *
   * @param giris giris kelimesi
   * @param strateji EN:defines the parsing strategy.
   *         TR:cozumleme stratejisini belirler.
   * @return Kelime sinifi cinsinden dizi. Eger dizinin boyu 0 ise kelime cozumlenemedi demektir.
   *     Kelime kokune erisim icin kok(), eklere erisim icin Ek cinsinden nesne listesi donduren
   *     ekler() metodu kullanilir.
   * @see net.zemberek.yapi.Kelime
   */
00219   public Kelime[] kelimeCozumle(String giris, CozumlemeSeviyesi strateji) {
    return cozumleyici.cozumle(giris, strateji);
  }

  /**
   * giris kelimesinin ascii karakter toleransli olarak cozumleyip
   * Kelime cinsinden(kok+ekler) cozumlemelerini dondurur.
   * Birden cok cozumun oldugu durumda simdilik donen adaylarin
   * hangisinin gercekten yazidaki kelime olup olmadigi belirlenmiyor. ancak donen sonuclar
   * basitce kok kullanim frekansina gore dizilir. Yani ilk kelime buyuk ihtimalle kastedilen kelimedir.
   *
   * @param giris giris kelimesi
   * @return Kelime sinifi cinsinden dizi. Eger dizinin boyu 0 ise kelime cozumlenemedi demektir.
   *     Kelime kokune erisim icin kok(), eklere erisim icin Ek cinsinden nesne listesi donduren
   *     ekler() metodu kullanilir. Kelimenin String cinsinden ifadesi icin icerik().toString()
   *     metodu kullanilabilir.
   * @see net.zemberek.yapi.Kelime
   */
00237   public Kelime[] asciiCozumle(String giris) {
    Kelime[] sonuclar = asciiToleransliCozumleyici.cozumle(giris, CozumlemeSeviyesi.TUM_KOK_VE_EKLER);
    Arrays.sort(sonuclar, new KelimeKokFrekansKiyaslayici());
    return sonuclar;
  }

  public Kelime[] asciiCozumle(String giris, CozumlemeSeviyesi seviye) {
    Kelime[] sonuclar = asciiToleransliCozumleyici.cozumle(giris, seviye);
    Arrays.sort(sonuclar, new KelimeKokFrekansKiyaslayici());
    return sonuclar;
  }

  /**
   * Brings the most probable tukish equivalents of a string that uses ascii look alikes of
   * those characters.
   * <p/>
   * asciiCozumle ile benzer bir yapidadir. Farki String[] dizisi donmesi ve
   * donus degerlerinin tekil olmasidir, yani ayni kelime tekrari olmaz.
   *
   * @param giris giris kelimesi
   * @return EN:possible turkish equivalents of the ascii turkish string in a String array.
   *     TR:yazilan kelimenin olasi turkce karakter iceren halleri. String[] seklinde.
   */
00260   public String[] asciidenTurkceye(String giris) {
    Kelime[] kelimeler = asciiCozumle(giris, CozumlemeSeviyesi.TUM_KOKLER);
    // cift olusumlari temizle.
    ArrayList<String> olusumlar = new ArrayList<String>(kelimeler.length);
    for (Kelime kelime : kelimeler) {
      String olusum = kelime.icerikStr();
      if (!olusumlar.contains(olusum))
        olusumlar.add(olusum);
    }
    //kumeyi tekrar diziye donustur.
    return olusumlar.toArray(new String[olusumlar.size()]);
  }

  /**
   * kelime icindeki dile ozel karakterleri ASCII benzer formalarina dondurur.
   *
   * @param giris giris kelimesi
   * @return turkce karakter tasimayan String.
   */
00279   public String asciiyeDonustur(String giris) {
    return asciiDonusturucu.toAscii(giris);
  }

  /**
   * girilen kelimeyi heceler.
   *
   * @param giris giris kelimesi
   * @return String dizisi. Eger dizi boyu 0 ise kelime hecelenememis demektir.
   */
00289   public String[] hecele(String giris) {
    return heceIslemleri.hecele(giris);
  }

  /**
   * giris kelimesine yakin Stringleri dondurur. Yani eger kelime bozuk ise bu kelimeye
   * benzeyen dogru kelime olasiliklarini dondurur. simdilik
   * - 1 harf eksikligi
   * - 1 harf fazlaligi
   * - 1 yanlis harf kullanimi
   * - yanyana yeri yanlis harf kullanimi.
   * hatalarini giderecek sekilde cozumleri donduruyor. Bu metod dogru kelimeler icin de
   * isler, yani giris "kedi" ise donus listesinde kedi ve kedi'ye benzesen kelimeler de doner.
   * Ornegin "kedim", "yedi" .. gibi.
   *
   * @param giris giris kelimesi
   * @return String sinifi cinsinden dizi. Eger dizinin boyu 0 ise kelime cozumlenemedi demektir.
   * @see net.zemberek.yapi.Kelime
   */
00308   public String[] oner(String giris) {
    return oneriUretici.oner(giris);
  }

  /**
   * Basit sekilde giris kelime ya da kelime dizisinin Zemberek olusturulrken kullanilan dil ile
   * benzerligi kestirir. Girilen kelime sayisinin azligi soznucun basarimini dusurur.
   * donus farkli seviyelerde olabilir.
   *
   * @param giris giris string
   * @return Donus integer 0-4 arasi deger alabilir. nesne olusturulurken kullanilan dil D ise
   *     0 yazinin D dili olmadigi 4 ise kesin D oldugunu belirtir.
   *     ara degerler
   *     1- yazi icinde D olabilecek kelimeler var, ama genel D degil.
   *     2- yazi D, cok fazla yabanci ya da bozuk kelime var.
   *     3- yazi D, yabanci ve bozuk kelimeler iceriyor.
   */
00325   public int dilTesti(String giris) {
    return turkceTest.turkceTest(giris);
  }

  /**
   * Zemberek olusumu sirasinda kullanilan DilBilgisi nesnesi doner. Bu nesne uzerinden
   * dile ozel cesitli dil bilgisi islemlerine erisilebilir.
   *
   * @return bu nesneyi olustururken kullanilan DilBilgisi arayuzune sahip nesne.
   */
00335   public DilBilgisi dilBilgisi() {
    return dilBilgisi;
  }

  /**
   * Istenilen kok ve ek listesi ile kelime uretir.
   *
   * @param kok  kok nesnesi
   * @param ekler ek listesi
   * @return String olarak uretilen kelime.
   */
00346   public String kelimeUret(Kok kok, List ekler) {
    return kelimeUretici.kelimeUret(kok, ekler);
  }

  /**
   * Istenilen kelimenin olasi String acilimlarini bulur.
   * Ornegin, "alayim" icin
   * "al-a-yim" ve "ala-yim" cozumleri String dizileri seklinde uretilir.
   * sonucta olusan diziler bir Listeye eklenir.
   *
   * @param kelime giris kelimesi
   * @return Kok ve ek olusumlarini ifade eden String dizilerini tasiyan List.
   *     List<String[]>
   *     Eger kelime ayristirilamiyorsa sifir uzunluklu String dizisi tasiyan tek elemanli
   *     liste doner. .
   */
00362   public List<String[]> kelimeAyristir(String kelime) {
    Set<String[]> sonuclar = new HashSet<String[]>();
    Kelime[] cozumler = cozumleyici.cozumle(kelime, CozumlemeSeviyesi.TUM_KOK_VE_EKLER);
    for (Kelime kel : cozumler) {
      sonuclar.add(kelimeUretici.ayristir(kel));
    }
    return new ArrayList<String[]>(sonuclar);
  }

  /**
   * Zemberek konfigurasyon parametrelerini dondurur.
   *
   * @return ayarlar.
   */
00376   public ZemberekAyarlari ayarlar() {
    return ayarlar;
  }

  /**
   * kok bulucu mekanizmayi dondurur.
   * @return
   */
00384   public KokBulucu kokBulucu() {
    return new KelimeTabanliKokBulucu(cozumleyici, dilBilgisi.alfabe());
  }

}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index