Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

YaziIsleyici.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.araclar.turkce;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.text.BreakIterator;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Locale;

/**
 * Metinler uzerinde ayristirma islemlerini kolaylastirmak icin yazilmis bir sinif. Static methodlari kullanarak
 * metin icerisindeki kelimelere, cumlelere ulasim sagliyor.
 */
00021 public class YaziIsleyici {
  public static BreakIterator kelimeIt = BreakIterator.getWordInstance(new Locale("tr"));
  public static BreakIterator cumleIt = BreakIterator.getSentenceInstance(new Locale("tr"));

  /**
   * Verilen metni {@link java.text.BreakIterator} kullanarak kelimelerine ayirir. Noktalama isaretleri filtrelenir
   *
   * @param target
   * @return metin kelimeleri liste icerisinde String olarak dondurulur.
   */
00031   public static List<String> kelimeAyikla(String target) {
    kelimeIt.setText(target);
    int start = kelimeIt.first();
    int end = kelimeIt.next();
    List<String> kelimeList = new ArrayList<String>();
    while (end != BreakIterator.DONE) {
      String word = target.substring(start, end);
      if (Character.isLetterOrDigit(word.charAt(0))) {
        kelimeList.add(word);
      }
      start = end;
      end = kelimeIt.next();
    }
    return kelimeList;
  }

  /**
   * @param target
   * @return
   */
  /*TODO: Please review if this method needs to be here
  */

00054   public static List<String> analizIcinKelimeAyikla(String target) {
    List<String> cumleler = cumleAyikla(target);
    List<String> tumKelimeler = new ArrayList<String>();
    for (int i = 0; i < cumleler.size(); i++) {
      String cumle = cumleler.get(i);
      List<String> kelimeler = kelimeAyikla(cumle);
      for (int j = 0; j < kelimeler.size(); j++) {
        String kelime = kelimeler.get(j);
        if (Character.isLowerCase(kelime.charAt(0))) {
          char[] chrs = kelime.toCharArray();
          boolean nokta = false;
          for (int k = 0; k < chrs.length; k++) {
            if (chrs[k] == '.' || chrs[k] == '-')
              nokta = true;
          }
          if (!nokta)
            tumKelimeler.add(kelime);
        }
      }
    }
    return tumKelimeler;
  }

  public static List<String> cumleAyikla(String target) {
    cumleIt.setText(target);
    int start = cumleIt.first();
    int end = cumleIt.next();
    List<String> cumleList = new ArrayList<String>();

    while (end != BreakIterator.DONE) {
      String cumle = target.substring(start, end);
      cumleList.add(cumle);
      start = end;
      end = cumleIt.next();
    }
    return cumleList;
  }

  /**
   * Verilen metnin icinde gecen kelimeler {@link YaziBirimi} listesi halinde dondururlur.
   *
   * @param target
   * @return
   */
00098   public static List<YaziBirimi> analizDizisiOlustur(String target) {
    kelimeIt.setText(target);
    int start = kelimeIt.first();
    int end = kelimeIt.next();
    int boslukBasla = 0;

    List<YaziBirimi> yaziBirimleri = new ArrayList<YaziBirimi>();

    while (end != BreakIterator.DONE) {
      String word = target.substring(start, end);
      if (Character.isLetterOrDigit(word.charAt(0))) {
        if (boslukBasla < start)
          yaziBirimleri.add(new YaziBirimi(YaziBirimiTipi.DIGER, target.substring(boslukBasla, start)));
        yaziBirimleri.add(new YaziBirimi(YaziBirimiTipi.KELIME, word));
        boslukBasla = end;
      }
      start = end;
      end = kelimeIt.next();
    }

    if (boslukBasla < target.length())
      yaziBirimleri.add(new YaziBirimi(YaziBirimiTipi.DIGER, target.substring(boslukBasla, target.length())));

    return yaziBirimleri;
  }

  public static String yaziOkuyucu(String fileName) throws IOException {
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    FileInputStream fis = new FileInputStream(new File(fileName));
    BufferedReader bis = new BufferedReader(new InputStreamReader(fis, "ISO-8859-9"));
    String s;
    while ((s = bis.readLine()) != null) {
      sb.append(s);
      sb.append("\n");
    }
    bis.close();
    return sb.toString();
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index