Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

TurkmenceKokOzelDurumBilgisi.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.tk.yapi.kok;

import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.ARA_SESLI_DUSMESI;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.GENIS_ZAMAN;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.IKILEME;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.ISIM_SON_SESLI_DUSMESI;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.ISIM_TAMLAMASI;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.ISLIK_ARA_SESLI_DUSMESI;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.KESMESIZ;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.KICELTME;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.SESSIZ_YUMUSAMASI;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.TERS_SESLI_GOSULMA;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.TIRE;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.YALIN;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.YEKELIK_KISI_BOZUMASI;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.ZAMIR_IM;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.ZAMIR_IN;
import static net.zemberek.tk.yapi.kok.TurkmenceKokOzelDurumTipleri.ZAMIR_SESLI_OZEL;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import net.zemberek.yapi.Alfabe;
import net.zemberek.yapi.HarfDizisi;
import net.zemberek.yapi.KelimeTipi;
import net.zemberek.yapi.Kok;
import net.zemberek.yapi.ek.EkYonetici;
import net.zemberek.yapi.kok.AraSesliDusmesi;
import net.zemberek.yapi.kok.BosHarfDizisiIslemi;
import net.zemberek.yapi.kok.Ciftleme;
import net.zemberek.yapi.kok.KokOzelDurumBilgisi;
import net.zemberek.yapi.kok.KokOzelDurumu;
import net.zemberek.yapi.kok.SonHarfDusmesi;
import net.zemberek.yapi.kok.SonSesliIncelt;
import net.zemberek.yapi.kok.TemelKokOzelDurumBilgisi;
import net.zemberek.yapi.kok.Ulama;
import net.zemberek.yapi.kok.YeniIcerikAta;
import net.zemberek.yapi.kok.Yumusama;

/**
 * User: ahmet
 * Date: Sep 20, 2006
 */
00050 public class TurkmenceKokOzelDurumBilgisi extends TemelKokOzelDurumBilgisi implements KokOzelDurumBilgisi {


  private void uret() {

    ekle(uretici(SESSIZ_YUMUSAMASI, new Yumusama()).
        sesliEkIleOlusur(true).
        yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(ARA_SESLI_DUSMESI, new AraSesliDusmesi()).yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(IKILEME,new Ciftleme()).yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(ISLIK_ARA_SESLI_DUSMESI, new AraSesliDusmesi()).yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(KICELTME, new SonHarfDusmesi()).yapiBozucu(true));

    Map<String, String> benSenDonusum = new HashMap<String, String>();
    benSenDonusum.put("ben", "ban");
    benSenDonusum.put("sen", "san");
    ekle(uretici(YEKELIK_KISI_BOZUMASI, new YeniIcerikAta(alfabe, benSenDonusum)).yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(TERS_SESLI_GOSULMA, new SonSesliIncelt(alfabe)).yapiBozucu(true));


    ekle(uretici(ISIM_SON_SESLI_DUSMESI, new SonHarfDusmesi()).secimlik(true).yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(ISIM_TAMLAMASI, new BosHarfDizisiIslemi()).ekKisitlayici(true));

    HarfDizisi n = new HarfDizisi("n", alfabe);
    ekle(uretici(ZAMIR_SESLI_OZEL, new Ulama(n)).yapiBozucu(true));

    bosOzelDurumEkle(YALIN, GENIS_ZAMAN,KESMESIZ, TIRE, ZAMIR_IM,ZAMIR_IN);
  }

  public TurkmenceKokOzelDurumBilgisi(EkYonetici ekler, Alfabe alfabe) {
    super(ekler, alfabe);
    uret();
  }

  public String[] ozelDurumUygula(Kok kok) {
    //kok icinde ozel durum yok ise cik..
    if (!kok.ozelDurumVarmi())
      return new String[0];

    HarfDizisi hdizi = new HarfDizisi(kok.icerik(), alfabe);

    List<String> degismisIcerikler = new ArrayList<String>(1);

    //ara sesli dusmesi nedeniyle bazen yapay oarak kok'e ters sesli etkisi ozel durumunun eklenmesi gerekir.
    // nakit -> nakde seklinde. normal kosullarda "nakda" olusmasi gerekirdi.
    boolean eskiSonsesliInce = false;
    if (kok.ozelDurumIceriyormu(ARA_SESLI_DUSMESI))
      eskiSonsesliInce = hdizi.sonSesli().inceSesliMi();

    boolean yapiBozucuOzelDurumvar = false;
    // kok uzerindeki ozel durumlar basta sona taranip ozel durum koke uygulaniyor.

    for (KokOzelDurumu ozelDurum : kok.ozelDurumDizisi()) {
      if (!ozelDurum.equals(KICELTME))
        ozelDurum.uygula(hdizi);
      if (ozelDurum.yapiBozucumu())
        yapiBozucuOzelDurumvar = true;
    }
    // ara sesli dusmesi durumunda dusen sesi ile dustukten sonra olusan seslinin farkli olmasi durumunda
    // kok'e bir de ters sesli ek ozel durumu ekleniyor.,
    if (kok.ozelDurumIceriyormu(ARA_SESLI_DUSMESI)) {
      if (!hdizi.sonSesli().inceSesliMi() && eskiSonsesliInce)
        kok.ozelDurumEkle(ozelDurumlar.get(TERS_SESLI_GOSULMA));
    }

    //  System.out.println("");
    if (yapiBozucuOzelDurumvar)
      degismisIcerikler.add(hdizi.toString());

    if (kok.ozelDurumVarmi() &&
        kok.ozelDurumIceriyormu(KICELTME) &&
        kok.ozelDurumIceriyormu(SESSIZ_YUMUSAMASI)) {
      HarfDizisi tempDizi = new HarfDizisi(kok.icerik(), alfabe);
      ozelDurumlar.get(KICELTME).uygula(tempDizi);
      degismisIcerikler.add(tempDizi.toString());
    }
    // yani ozel durumlar eklenmis olabileceginden koke ods'u tekrar koke esle.
    return degismisIcerikler.toArray(new String[degismisIcerikler.size()]);
  }

00136   public void ozelDurumBelirle(Kok kok) {
    char sonChar = kok.icerik().charAt(kok.icerik().length() - 1);
    if (kok.tip() == KelimeTipi.ISIM && alfabe.harf(sonChar).sesliMi()) {
      kok.ozelDurumEkle(ozelDurumlar.get(ISIM_SON_SESLI_DUSMESI));
    }
  }

00143   public void duzyaziOzelDurumOku(Kok kok, String okunanIcerik, String[] parcalar) {
    for (int i = 2; i < parcalar.length; i++) {

      String ozelDurumAdi = parcalar[i];

      //diger ozel durumlarin elde edilmesi..
      KokOzelDurumu oz = ozelDurum(ozelDurumAdi);
      if (oz != null) {
        kok.ozelDurumEkle(oz);
      } else {
        logger.warning("Hatali kok bileseni" + kok.icerik() + " Token: " + ozelDurumAdi);
      }
    }

    //kisaltmalari ve ozel karakter iceren kokleri asil icerik olarak ata.
    if (kok.tip() == KelimeTipi.KISALTMA)
      kok.setAsil(okunanIcerik);
  }

00162   public void kokIcerikIsle(Kok kok, KelimeTipi tip, String icerik) {
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index