Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

TurkishTokenStream.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.araclar.turkce;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.UnsupportedEncodingException;

import net.zemberek.bilgi.KaynakYukleyici;
import net.zemberek.istatistik.Istatistikler;

/**
 * TurkishTokenStream
 * Verilen bir doayadan veya herhangi bir stream'dan Türkce kelimeleri
 * sirayla almak için kullanilir. İki constructor'u vardır, istenirse verilen bir
 * dosyayi istenirse de herhangi bir inputstream'ı isleyebilir.
 * Biraz optimizasyona ihtiyaci var ,ama corpus.txt deki tüm kelimeleri tek tek
 * nextWord() ile cekmek yaklasik 0.8 saniye aldi. (Athlon 900)
 *
 * @author MDA & GBA
 */
00026 public class TurkishTokenStream {
  BufferedReader bis = null;
  Istatistikler statistics = null;
  char[] buffer = new char[1000];
  int index = 0;

  /**
   * Dosyadan kelime okuyan TurkishTokenStream oluşturur
   *
   * @param fileName
   * @param encoding: default için null verin
   */
00038   public TurkishTokenStream(String fileName, String encoding) {
    try{
    bis = new KaynakYukleyici(encoding).getReader(fileName);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  /**
   * Herhangibir input Streaminden'den kelime okuyan TurkishTokenStream oluşturur.
   *
   * @param is
   * @param encoding : default için null verin
   */
00052   public TurkishTokenStream(InputStream is, String encoding) {
    try {
      bis = new BufferedReader(new InputStreamReader(is, encoding));
    } catch (UnsupportedEncodingException e) {
      e.printStackTrace(); 
    }
  }


  public static int MAX_KELIME_BOY = 256;
  private char[] kelimeBuffer = new char[MAX_KELIME_BOY];

  /**
   * Metindeki veya stream'deki bir sonraki kelimeyi getirir
   * - Büyük harfleri küçültür
   * - Noktalama işaretlerini yutar.
   *
   * @return Sonraki kelime, eğer kelime kalmamışsa null
   */
00071   public String nextWord() {
    char ch;
    int readChar;
    boolean kelimeBasladi = false;
    int kelimeIndex = 0;
    boolean hypen = false;
    try {
      while ((readChar = bis.read()) != -1) {
        ch = (char) readChar;
        if (statistics != null) {
          statistics.processChar(ch);
        }
        if (ch == '-') {
          hypen = true;
          continue;
        }
        if (Character.isLetter(ch) || (kelimeBasladi == true & ( ch == '\'' || ch == '-')) ) {
          kelimeBasladi = true;
          hypen = false;
          if (kelimeIndex < MAX_KELIME_BOY)
            kelimeBuffer[kelimeIndex++] = ch;
          else
            System.out.println("maksimum kelime boyu aşıldı. " + ch);
          continue;
        }

        if (Character.isWhitespace(ch)) {
          if (hypen) continue;

          if (kelimeBasladi) {
            return new String(kelimeBuffer, 0, kelimeIndex);
          }
          kelimeBasladi = false;
          kelimeIndex = 0;
          continue;
        } 
      }
      
      // Tüm karakterler bitti, son kalan kelime varsa onu da getir.
      if (kelimeBasladi) {
        return new String(kelimeBuffer, 0, kelimeIndex);
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return null;
  }


  public static int MAX_CUMLE_BOY = 4000;
  private char[] cumleBuffer = new char[MAX_CUMLE_BOY];

  /**
   * Metindeki veya stream'deki bir sonraki cümleyi getirir
   * @return Sonraki cümle, eğer kalmamışsa null
   */
00127   public String nextSentence() {
    char ch;
    int readChar;
    boolean cumleBasladi = false;
    int cumleIndex = 0;
    try {
      // TODO: bir char buffer'e toptan okuyup islemek hız kazandirir mi? (sanmam)
      while ((readChar = bis.read()) != -1) {
        ch = (char) readChar;

        //System.out.println("Char: "+ ch);
        if (Character.isLetter(ch) || ch == '\'' || ch == '-' ) {
          cumleBasladi = true;
//          switch (ch) {
//            case 'I':
//              ch = '\u0131';
//              break; // dotless small i
//              // Buraya sapkalı a vs. gibi karakter donusumlari de eklenebilir.
//            default :
//              ch = Character.toLowerCase(ch);
//          }
          if (cumleIndex < MAX_CUMLE_BOY)
            cumleBuffer[cumleIndex++] = ch;
          else
            System.out.println("Lagim tasti " + ch);
          continue;
        }

        // harfimiz bir cumle sinirlayici
        if (isSentenceDelimiter(ch)) {
          if (cumleBasladi) {
            return new String(cumleBuffer, 0, cumleIndex);
          }
          continue;
        }

        if (cumleIndex < MAX_CUMLE_BOY)
          cumleBuffer[cumleIndex++] = ch;
        else {
          System.out.println("Lagim tasti " + ch);
          return null;
        }

      }
      
      // Tüm karakterler bitti, son kalan kelime varsa onu da getir.
      if (cumleBasladi) {
        return new String(kelimeBuffer, 0, cumleIndex);
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return null;
  }

  public char harfIsle(char chIn) {
    char ch;
    switch (chIn) {
      case 'I':
        ch = '\u0131';
        break; // dotless small i
        // Buraya sapkalı a vs. gibi karakter donusumlari de eklenebilir.
      default :
        ch = Character.toLowerCase(chIn);
    }
    return ch;
  }

  public boolean isSentenceDelimiter(char ch) {
    if (ch == '.' ||
        ch == ':' ||
        ch == '!' ||
        ch == '?'
    )
      return true;
    return false;
  }
  
  public void setStatistics(Istatistikler statistics) {
    this.statistics = statistics;
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index