Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

TurkceKokOzelDurumTipleri.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.tr.yapi.kok;

import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_BERABERLIK_IS;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_DONUSUM_ECEK;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_DONUSUM_EN;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_DONUSUM_IS;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_EDILGEN_IL;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_EMIR_SIZRESMI_INIZ;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_EMIR_SIZ_IN;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_GELECEKZAMAN_ECEK;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_ISTEK_E;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_SIMDIKIZAMAN_IYOR;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_SUREKLILIK_EREK;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_SURERLIK_EDUR;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_SURERLIK_EGEL;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_SURERLIK_EKAL;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_YAKLASMA_AYAZ;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.FIIL_YETENEK_EBIL;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_BELIRTME_I;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_BULUNMA_LI;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_BULUNMA_LIK;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_CIKMA_DEN;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_COGUL_LER;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_DURUM_LIK;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_ILGI_CI;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_KALMA_DE;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_KUCULTME_CEGIZ;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_KUCULTME_CIK;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_SAHIPLIK_BEN_IM;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_SAHIPLIK_BIZ_IMIZ;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_SAHIPLIK_ONLAR_LERI;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_SAHIPLIK_O_I;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_SAHIPLIK_SEN_IN;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_SAHIPLIK_SIZ_INIZ;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_TAMLAMA_I;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_TAMLAMA_IN;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_TARAFINDAN_CE;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_YOKLUK_SIZ;
import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.ISIM_YONELME_E;
import net.zemberek.yapi.kok.KokOzelDurumTipi;

/**
 * User: ahmet
 * Date: Sep 9, 2006
 */
public enum TurkceKokOzelDurumTipleri implements KokOzelDurumTipi {

  SESSIZ_YUMUSAMASI("YUM"),

  SESSIZ_YUMUSAMASI_NK("YUM_NK"),

  ISIM_SESLI_DUSMESI("DUS",
      ISIM_YONELME_E,
      ISIM_BELIRTME_I,
      ISIM_SAHIPLIK_BEN_IM,
      ISIM_SAHIPLIK_SEN_IN,
      ISIM_SAHIPLIK_SIZ_INIZ,
      ISIM_SAHIPLIK_O_I,
      ISIM_SAHIPLIK_BIZ_IMIZ,
      ISIM_TAMLAMA_IN,
      ISIM_TAMLAMA_I),

  CIFTLEME("CIFT"),

  FIIL_ARA_SESLI_DUSMESI("DUS_FI", FIIL_EDILGEN_IL),

  KUCULTME("KUCULTME", ISIM_KUCULTME_CIK),

  TEKIL_KISI_BOZULMASI("TEKIL_KISI_BOZULMASI", ISIM_YONELME_E),

  FIIL_KOK_BOZULMASI("FIIL_KOK_BOZULMASI",
      FIIL_SIMDIKIZAMAN_IYOR,
      FIIL_GELECEKZAMAN_ECEK,
      FIIL_DONUSUM_ECEK,
      FIIL_DONUSUM_EN,
      FIIL_DONUSUM_IS,
      FIIL_ISTEK_E,
      FIIL_SUREKLILIK_EREK,
      FIIL_SURERLIK_EDUR,
      FIIL_SURERLIK_EGEL,
      FIIL_SURERLIK_EKAL,
      FIIL_YAKLASMA_AYAZ,
      FIIL_YETENEK_EBIL,
      FIIL_BERABERLIK_IS,
      FIIL_EMIR_SIZ_IN,
      FIIL_EMIR_SIZRESMI_INIZ),

  TERS_SESLI_EK("TERS"),

  SIMDIKI_ZAMAN("SDK_ZAMAN", FIIL_SIMDIKIZAMAN_IYOR),

  ISIM_SON_SESLI_DUSMESI("DUS_SON",
      ISIM_KALMA_DE,
      ISIM_CIKMA_DEN,
      ISIM_COGUL_LER),

  ZAMIR_SESLI_OZEL("ZAMIR_SESLI_OZEL",
      ISIM_YONELME_E,
      ISIM_KALMA_DE,
      ISIM_CIKMA_DEN,
      ISIM_BELIRTME_I,
      ISIM_TAMLAMA_IN,
      ISIM_YOKLUK_SIZ,
      ISIM_COGUL_LER,
      ISIM_TARAFINDAN_CE,
      ISIM_DURUM_LIK,
      ISIM_KUCULTME_CEGIZ),

  /*
   * bazi kokler aslinda saf kok degil, icinde isim tamlamasi iceriyor
   * mesela, zeytinyagi, acemborusu gibi.
   * bu koklere bazi ekler eklendiginde kok bozuluyor
   * mesela: acemborusu -> acemborulari seklinde.
   * bu kokler sistemde ozel sekilde saklaniyor.
   * acemborusu -> acemboru IS_TAM seklinde tanimlanmistir.
   * ayni sekilde zeytinyag IS_TAM gibi
   */  
  ISIM_TAMLAMASI("IS_TAM",
      ISIM_SAHIPLIK_BEN_IM,
      ISIM_SAHIPLIK_SEN_IN,
      ISIM_SAHIPLIK_O_I,
      ISIM_SAHIPLIK_BIZ_IMIZ,
      ISIM_SAHIPLIK_SIZ_INIZ,
      ISIM_SAHIPLIK_ONLAR_LERI,
      ISIM_TAMLAMA_I,
      ISIM_BULUNMA_LIK,
      ISIM_BULUNMA_LI,
      ISIM_COGUL_LER,
      ISIM_YOKLUK_SIZ,
      ISIM_TARAFINDAN_CE,
      ISIM_DURUM_LIK,
      ISIM_KUCULTME_CEGIZ,
      ISIM_ILGI_CI),

  YALIN("YAL"),
  GENIS_ZAMAN("GEN"),
  EK_OZEL_DURUMU("EK"),
  FIIL_GECISSIZ("GEC"),
  KAYNASTIRMA_N("KAYNASTIRMA_N"),
  KESMESIZ("KESMESIZ"),
  TIRE("TIRE"),
  KESME("KESME"),
  OZEL_IC_KARAKTER("OZEL_IC_KARAKTER"),
  ZAMIR_IM("ZAMIR_IM"),
  ZAMIR_IN("ZAMIR_IN"),
  KISALTMA_SON_SESLI("SON"),
  KISALTMA_SON_SESSIZ("SON_N"),
  SU_OZEL_DURUMU("FARKLI_KAYNASTIRMA");

  private String kisaAd;
  private String[] ekAdlari = new String[0];

  TurkceKokOzelDurumTipleri(String kisaAd, String... ekAdlari) {
    this.kisaAd = kisaAd;
    if (this.ekAdlari != null) {
      this.ekAdlari = ekAdlari;
    }
  }

  public String ad() {
    return this.name();
  }

  public String kisaAd() {
    return kisaAd;
  }

  public int indeks() {
    return ordinal();
  }

  public String[] ekAdlari() {
    return ekAdlari;
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index