Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

TurkceKokOzelDurumBilgisi.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.tr.yapi.kok;

import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.CIFTLEME;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.EK_OZEL_DURUMU;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.FIIL_ARA_SESLI_DUSMESI;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.FIIL_GECISSIZ;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.FIIL_KOK_BOZULMASI;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.GENIS_ZAMAN;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.ISIM_SESLI_DUSMESI;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.ISIM_SON_SESLI_DUSMESI;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.ISIM_TAMLAMASI;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.KAYNASTIRMA_N;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.KESME;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.KESMESIZ;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.KISALTMA_SON_SESLI;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.KISALTMA_SON_SESSIZ;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.KUCULTME;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.OZEL_IC_KARAKTER;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.SESSIZ_YUMUSAMASI;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.SESSIZ_YUMUSAMASI_NK;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.SIMDIKI_ZAMAN;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.SU_OZEL_DURUMU;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.TEKIL_KISI_BOZULMASI;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.TERS_SESLI_EK;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.TIRE;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.YALIN;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.ZAMIR_IM;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.ZAMIR_IN;
import static net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri.ZAMIR_SESLI_OZEL;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import net.zemberek.yapi.*;
import net.zemberek.yapi.ek.EkYonetici;
import net.zemberek.yapi.kok.AraSesliDusmesi;
import net.zemberek.yapi.kok.BosHarfDizisiIslemi;
import net.zemberek.yapi.kok.Ciftleme;
import net.zemberek.yapi.kok.KokOzelDurumBilgisi;
import net.zemberek.yapi.kok.KokOzelDurumu;
import net.zemberek.yapi.kok.SonHarfDusmesi;
import net.zemberek.yapi.kok.SonSesliIncelt;
import net.zemberek.yapi.kok.TemelKokOzelDurumBilgisi;
import net.zemberek.yapi.kok.Ulama;
import net.zemberek.yapi.kok.YeniIcerikAta;
import net.zemberek.yapi.kok.Yumusama;


/**
 * Turkce icin gecerli kok ozle durumlarinin olusturulmasi, ve islenmesi islemleri bu sinif uzerinden
 * gerceklestirilir. Turkce ozel durum tanimlamalari TurkceKokOzelDurumTipleri sinifinda yapilmistir.
 */
00059 public class TurkceKokOzelDurumBilgisi extends TemelKokOzelDurumBilgisi implements KokOzelDurumBilgisi {

  private static final String[] BOS_STRING_DIZISI = new String[0];

  /**
   * KokOzel durum nesneleri burada uretilir. uretim icin "uretici" metodu kullanilir. bu metod KokOzelDurumu sinifi
   * icinde yer alan Uretim sinifindan bir nesne dondurur. Bu nesne uzerinden kok izel durumu parametreleri belirlenir
   * ve ekle sinifi icinde kokOzelDurumu nesnesi uretilip cesitli map, dizi vs tasiyici parametrelere atanir.
   */
00068   private void uret() {
    ekle(uretici(SESSIZ_YUMUSAMASI, new Yumusama()).
        sesliEkIleOlusur(true).
        yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(SESSIZ_YUMUSAMASI_NK, new YumusamaNk(alfabe)).
        sesliEkIleOlusur(true).
        yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(ISIM_SESLI_DUSMESI, new AraSesliDusmesi()).yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(CIFTLEME, new Ciftleme()).
        sesliEkIleOlusur(true).
        yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(FIIL_ARA_SESLI_DUSMESI, new AraSesliDusmesi()).yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(KUCULTME, new SonHarfDusmesi()).yapiBozucu(true));

    Map<String, String> benSenDonusum = new HashMap<String, String>();

    benSenDonusum.put("ben", "ban");
    benSenDonusum.put("sen", "san");
    ekle(uretici(TEKIL_KISI_BOZULMASI, new YeniIcerikAta(alfabe, benSenDonusum)).yapiBozucu(true));

    Map<String, String> deYeDonusum = new HashMap<String, String>();
    deYeDonusum.put("de", "di");
    deYeDonusum.put("ye", "yi");
    ekle(uretici(FIIL_KOK_BOZULMASI, new YeniIcerikAta(alfabe, deYeDonusum)).yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(TERS_SESLI_EK, new SonSesliIncelt(alfabe)).
        yapiBozucu(true).
        herZamanOlusur(true));

    ekle(uretici(SIMDIKI_ZAMAN, new SonHarfDusmesi())
        .yapiBozucu(true)
        .otomatikBelirlenir(true));

    ekle(uretici(ISIM_SON_SESLI_DUSMESI, new SonHarfDusmesi()).
        secimlik(true).
        yapiBozucu(true));

    HarfDizisi n = new HarfDizisi("n", alfabe);
    ekle(uretici(ZAMIR_SESLI_OZEL, new Ulama(n)).yapiBozucu(true));

    ekle(uretici(ISIM_TAMLAMASI, new BosHarfDizisiIslemi()).ekKisitlayici(true));

    bosOzelDurumEkle(
        YALIN,
        EK_OZEL_DURUMU,
        GENIS_ZAMAN,
        FIIL_GECISSIZ,
        KAYNASTIRMA_N,
        KESMESIZ,
        TIRE,
        KESME,
        OZEL_IC_KARAKTER,
        ZAMIR_IM,
        ZAMIR_IN,
        KISALTMA_SON_SESLI,
        KISALTMA_SON_SESSIZ,
        SU_OZEL_DURUMU);
  }

  public TurkceKokOzelDurumBilgisi(EkYonetici ekler, Alfabe alfabe) {
    super(ekler, alfabe);
    uret();
  }

  public String[] ozelDurumUygula(Kok kok) {
    //kok icinde ozel durum yok ise cik..
    if (!kok.ozelDurumVarmi())
      return BOS_STRING_DIZISI;

    HarfDizisi hdizi = new HarfDizisi(kok.icerik(), alfabe);

    List<String> degismisIcerikler = new ArrayList<String>(1);

    //ara sesli dusmesi nedeniyle bazen yapay oarak kok'e ters sesli etkisi ozel durumunun eklenmesi gerekir.
    // nakit -> nakde seklinde. normal kosullarda "nakda" olusmasi gerekirdi.
    boolean eskiSonsesliInce = false;
    if (kok.ozelDurumIceriyormu(ISIM_SESLI_DUSMESI))
      eskiSonsesliInce = hdizi.sonSesli().inceSesliMi();

    boolean yapiBozucuOzelDurumvar = false;

    //ters sesli ozel durumu yapi bozucu ama sadece seslinin tipini degistirdiginden
    //islemeye gerek yok.
    if (kok.ozelDurumDizisi().length == 1 && kok.ozelDurumIceriyormu(TERS_SESLI_EK))
      return new String[0];

    // kok uzerindeki ozel durumlar basta sona taranip ozel durum koke uygulaniyor.
    for (KokOzelDurumu ozelDurum : kok.ozelDurumDizisi()) {
      // kucultme ozel durumunda problem var, cunku kok'te hem kucultme hem yumusama uygulaniyor.
      if (ozelDurum == null) {
        logger.warning("null ozel durum!. Kok:" + kok);
        return new String[0];
      }
      if (!ozelDurum.equals(ozelDurum(KUCULTME)))
        ozelDurum.uygula(hdizi);
      if (ozelDurum.yapiBozucumu())
        yapiBozucuOzelDurumvar = true;
    }
    // ara sesli dusmesi durumunda dusen sesi ile dustukten sonra olusan seslinin farkli olmasi durumunda
    // kok'e bir de ters sesli ek ozel durumu ekleniyor.,
    if (kok.ozelDurumIceriyormu(ISIM_SESLI_DUSMESI)
        || kok.ozelDurumIceriyormu(FIIL_ARA_SESLI_DUSMESI)) {
      if (!hdizi.sonSesli().inceSesliMi() && eskiSonsesliInce)
        kok.ozelDurumEkle(ozelDurumlar.get(TERS_SESLI_EK));
    }

    if (yapiBozucuOzelDurumvar)
      degismisIcerikler.add(hdizi.toString());

    if (kok.ozelDurumVarmi() &&
        kok.ozelDurumIceriyormu(KUCULTME) &&
        kok.ozelDurumIceriyormu(SESSIZ_YUMUSAMASI)) {
      HarfDizisi tempDizi = new HarfDizisi(kok.icerik(), alfabe);
      ozelDurum(KUCULTME).uygula(tempDizi);
      degismisIcerikler.add(tempDizi.toString());
    }
    // yani ozel durumlar eklenmis olabileceginden koke ods'u tekrar koke esle.
    return degismisIcerikler.toArray(new String[degismisIcerikler.size()]);
  }

00193   public void ozelDurumBelirle(Kok kok) {
    // eger bir fiilin son harfi sesli ise bu dogrudan simdiki zaman ozel durumu olarak ele alinir.
    // bu ozel durum bilgi tabaninda ayrica belirtilmedigi icin burada kok'e eklenir. aramak -> ar(a)Iyor
    char sonChar = kok.icerik().charAt(kok.icerik().length() - 1);
    if (kok.tip() == KelimeTipi.FIIL && alfabe.harf(sonChar).sesliMi()) {
      //demek-yemek fiilleri icin bu uygulama yapilamaz.
      if (!kok.ozelDurumIceriyormu(FIIL_KOK_BOZULMASI)) {
        kok.ozelDurumEkle(ozelDurumlar.get(SIMDIKI_ZAMAN));
      }
    }
  }

00205   public void duzyaziOzelDurumOku(Kok kok, String okunanIcerik, String[] parcalar) {
    for (int i = 2; i < parcalar.length; i++) {

      String ozelDurum = parcalar[i];

      if (ozelDurum.startsWith(OZEL_IC_KARAKTER.kisaAd()))
        kok.ozelDurumEkle(ozelDurumlar.get(OZEL_IC_KARAKTER));

      //kisaltma ozel durumunun analizi burada yapiliyor.
      if (ozelDurum.startsWith(KISALTMA_SON_SESLI.kisaAd())) {
        int loc = ozelDurum.indexOf(':');
        if (loc > 0) {
          String parca = ozelDurum.substring(loc + 1);
          char sonSesli = parca.charAt(0);
          if (!alfabe.harf(sonSesli).sesliMi())
            logger.warning("Hatali kisaltma harfi.. Sesli bekleniyordu." + ozelDurum);
          Kisaltma kis = (Kisaltma) kok;
          kis.setKisaltmaSonSeslisi(sonSesli);
          if (parca.length() > 1) {
            kok.ozelDurumEkle(ozelDurumlar.get(KISALTMA_SON_SESSIZ));
          } else
            kok.ozelDurumCikar(KISALTMA_SON_SESLI);
        } else {
          char sonHarf = kok.icerik().charAt(kok.icerik().length() - 1);
          if (!alfabe.harf(sonHarf).sesliMi()) {
            ((Kisaltma) kok).setKisaltmaSonSeslisi('e');
            kok.ozelDurumEkle(ozelDurumlar.get(KISALTMA_SON_SESLI));
          }
        }
        continue;
      }

      //diger ozel durumlarin elde edilmesi..
      KokOzelDurumu oz = ozelDurum(ozelDurum);
      if (oz != null) {
        kok.ozelDurumEkle(oz);
      } else {
        logger.warning("Hatali kok bileseni" + kok.icerik() + " Token: " + ozelDurum);
      }
    }

    //kisaltma ve ozel karakter iceren kokler disinda asil icerik olarak bir sey yazma.
    if (kok.tip() != KelimeTipi.KISALTMA && !kok.ozelDurumIceriyormu(OZEL_IC_KARAKTER))
      kok.setAsil(null);
    else kok.ozelDurumEkle(ozelDurumlar.get(OZEL_IC_KARAKTER));
  }

00252   public void kokIcerikIsle(Kok kok, KelimeTipi tip, String icerik) {
    //tip kisaltma ise ya da icerik ozel karakterler iceriyorsa bunu kok'un asil haline ata.
    if (tip.equals(KelimeTipi.KISALTMA))
      kok.setAsil(icerik);
    if (tip.equals(KelimeTipi.FIIL) && (icerik.endsWith("mek") || icerik.endsWith("mak"))) {
      icerik = icerik.substring(0, icerik.length() - 3);
      kok.setIcerik(icerik);
    }
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index