Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

TurkceEkAdlari.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.tr.yapi.ek;

/**
 * User: ahmet
 * Date: Feb 12, 2006
 */
00011 public class TurkceEkAdlari {

  public static final String BOS_EK = "BOS_EK";
  public static final String ISIM_KOK = "ISIM_KOK";
  public static final String FIIL_KOK = "FIIL_KOK";
  public static final String SAYI_KOK = "SAYI_KOK";
  public static final String ZAMAN_KOK = "ZAMAN_KOK";
  public static final String ZAMIR_KOK = "ZAMIR_KOK";
  public static final String GENEL_KOK = "GENEL_KOK";
  public static final String UNLEM_KOK = "UNLEM_KOK";
  public static final String EDAT_KOK = "EDAT_KOK";
  public static final String BAGLAC_KOK = "BAGLAC_KOK";
  public static final String OZEL_KOK = "OZEL_KOK";
  public static final String IMEK_KOK = "IMEK_KOK";
  public static final String YANKI_KOK = "YANKI_KOK";
  public static final String SORU_KOK = "SORU_KOK";

  public static final String ISIM_COGUL_LER = "ISIM_COGUL_LER";
  public static final String ISIM_KUCULTME_CIK = "ISIM_KUCULTME_CIK";
  public static final String ISIM_KUCULTME_CEGIZ = "ISIM_KUCULTME_CEGIZ";
  public static final String ISIM_YONELME_E = "ISIM_YONELME_E";
  public static final String ISIM_KALMA_DE = "ISIM_KALMA_DE";
  public static final String ISIM_CIKMA_DEN = "ISIM_CIKMA_DEN";
  public static final String ISIM_TANIMLAMA_DIR = "ISIM_TANIMLAMA_DIR";
  public static final String ISIM_BELIRTME_I = "ISIM_BELIRTME_I";
  public static final String ISIM_DURUM_LIK = "ISIM_DURUM_LIK";
  public static final String ISIM_GIBI_CE = "ISIM_GIBI_CE";
  public static final String ISIM_ANDIRMA_IMSI = "ISIM_ANDIRMA_IMSI";
  public static final String ISIM_ANDIRMA_SI = "ISIM_ANDIRMA_SI";
  public static final String ISIM_TAMLAMA_IN = "ISIM_TAMLAMA_IN";
  public static final String ISIM_TAMLAMA_I = "ISIM_TAMLAMA_I";
  public static final String ISIM_BULUNMA_KI = "ISIM_BULUNMA_KI";
  public static final String ISIM_TARAFINDAN_CE = "ISIM_TARAFINDAN_CE";
  public static final String ISIM_DONUSUM_LE = "ISIM_DONUSUM_LE";
  public static final String ISIM_DONUSUM_LES = "ISIM_DONUSUM_LES";
  public static final String ISIM_BULUNMA_LI = "ISIM_BULUNMA_LI";
  public static final String ISIM_BULUNMA_LIK = "ISIM_BULUNMA_LIK";
  public static final String ISIM_BIRLIKTELIK_LE = "ISIM_BIRLIKTELIK_LE";
  public static final String ISIM_SAHIPLIK_BEN_IM = "ISIM_SAHIPLIK_BEN_IM";
  public static final String ISIM_SAHIPLIK_SEN_IN = "ISIM_SAHIPLIK_SEN_IN";
  public static final String ISIM_SAHIPLIK_O_I = "ISIM_SAHIPLIK_O_I";
  public static final String ISIM_SAHIPLIK_BIZ_IMIZ = "ISIM_SAHIPLIK_BIZ_IMIZ";
  public static final String ISIM_SAHIPLIK_SIZ_INIZ = "ISIM_SAHIPLIK_SIZ_INIZ";
  public static final String ISIM_SAHIPLIK_ONLAR_LERI = "ISIM_SAHIPLIK_ONLAR_LERI";
  public static final String ISIM_ILISKILI_SEL = "ISIM_ILISKILI_SEL";
  public static final String ISIM_YOKLUK_SIZ = "ISIM_YOKLUK_SIZ";
  public static final String ISIM_ILGI_CI = "ISIM_ILGI_CI";
  public static final String ISIM_KISI_BEN_IM = "ISIM_KISI_BEN_IM";
  public static final String ISIM_KISI_SEN_SIN = "ISIM_KISI_SEN_SIN";
  public static final String ISIM_KISI_O_BOS = "ISIM_KISI_O_BOS";
  public static final String ISIM_KISI_BIZ_IZ = "ISIM_KISI_BIZ_IZ";
  public static final String ISIM_KISI_SIZ_SINIZ = "ISIM_KISI_SIZ_SINIZ";
  public static final String ISIM_KISI_ONLAR_LER = "ISIM_KISI_ONLAR_LER";

  public static final String SAYI_ULESTIRME_ER = "SAYI_ULESTIRME_ER";
  public static final String SAYI_KESIR_DE = "SAYI_KESIR_DE";
  public static final String SAYI_SIRA_INCI = "SAYI_SIRA_INCI";
  public static final String SAYI_TOPLULUK_IZ = "SAYI_TOPLULUK_IZ";
  public static final String SAYI_KOSE_GEN = "SAYI_KOSE_GEN";

  public static final String FIIL_MASTAR_CE = "FIIL_MASTAR_CE";
  public static final String FIIL_GIBI_CESINE = "FIIL_GIBI_CESINE";
  public static final String FIIL_DEVAMLILIK_DIKCE = "FIIL_DEVAMLILIK_DIKCE";
  public static final String FIIL_DONUSUM_EN = "FIIL_DONUSUM_EN";
  public static final String FIIL_DONUSUM_IS = "FIIL_DONUSUM_IS";
  public static final String FIIL_DONUSUM_IK = "FIIL_DONUSUM_IK";
  public static final String FIIL_DONUSUM_IM = "FIIL_DONUSUM_IM";
  public static final String FIIL_DONUSUM_ILI = "FIIL_DONUSUM_ILI";
  public static final String FIIL_DONUSUM_INTI = "FIIL_DONUSUM_INTI";
  public static final String FIIL_DONUSUM_ESICE = "FIIL_DONUSUM_ESICE";
  public static final String FIIL_DONUSUM_ESI = "FIIL_DONUSUM_ESI";
  public static final String FIIL_DONUSUM_ESIYE = "FIIL_DONUSUM_ESIYE";
  public static final String FIIL_DONUSUM_ME = "FIIL_DONUSUM_ME";
  public static final String FIIL_DONUSUM_MEZ = "FIIL_DONUSUM_MEZ";
  public static final String FIIL_DONUSUM_ECEK = "FIIL_DONUSUM_ECEK";
  public static final String FIIL_DONUSUM_MIS = "FIIL_DONUSUM_MIS";
  public static final String FIIL_TANIMLAMA_ICI = "FIIL_TANIMLAMA_ICI";
  public static final String FIIL_EDILGEN_IL = "FIIL_EDILGEN_IL";
  public static final String FIIL_EDILGENSESLI_N = "FIIL_EDILGENSESLI_N";
  public static final String FIIL_BERI_ELI = "FIIL_BERI_ELI";
  public static final String FIIL_EMIR_O_SIN = "FIIL_EMIR_O_SIN";
  public static final String FIIL_EMIR_ONLAR_SINLER = "FIIL_EMIR_ONLAR_SINLER";
  public static final String FIIL_EMIR_SIZ_IN = "FIIL_EMIR_SIZ_IN";
  public static final String FIIL_EMIR_SIZRESMI_INIZ = "FIIL_EMIR_SIZRESMI_INIZ";
  public static final String FIIL_SUREKLILIK_EREK = "FIIL_SUREKLILIK_EREK";
  public static final String FIIL_ETTIRGEN_TIR = "FIIL_ETTIRGEN_TIR";
  public static final String FIIL_ETTIRGEN_TEKRAR_T = "FIIL_ETTIRGEN_TEKRAR_T";
  public static final String FIIL_GELECEKZAMAN_ECEK = "FIIL_GELECEKZAMAN_ECEK";
  public static final String FIIL_GECMISZAMAN_DI = "FIIL_GECMISZAMAN_DI";
  public static final String FIIL_GECMISZAMAN_MIS = "FIIL_GECMISZAMAN_MIS";
  public static final String FIIL_GENISZAMAN_IR = "FIIL_GENISZAMAN_IR";
  public static final String FIIL_SIMDIKIZAMAN_IYOR = "FIIL_SIMDIKIZAMAN_IYOR";
  public static final String FIIL_ZAMAN_INCE = "FIIL_ZAMAN_INCE";
  public static final String FIIL_IMSI_IP = "FIIL_IMSI_IP";
  public static final String FIIL_BERABERLIK_IS = "FIIL_BERABERLIK_IS";
  public static final String FIIL_ISTEK_E = "FIIL_ISTEK_E";
  public static final String FIIL_MASTAR_MEK = "FIIL_MASTAR_MEK";
  public static final String FIIL_OLDURGAN_T = "FIIL_OLDURGAN_T";
  public static final String FIIL_OLUMSUZLUK_DEN = "FIIL_OLUMSUZLUK_DEN";
  public static final String FIIL_OLUMSUZLUK_ME = "FIIL_OLUMSUZLUK_ME";
  public static final String FIIL_YETERSIZLIK_E = "FIIL_YETERSIZLIK_E";
  public static final String FIIL_BELIRTME_DIK = "FIIL_BELIRTME_DIK";
  public static final String FIIL_KISI_BEN = "FIIL_KISI_BEN";
  public static final String FIIL_KISI_BIZ = "FIIL_KISI_BIZ";
  public static final String FIIL_KISI_O = "FIIL_KISI_O";
  public static final String FIIL_KISI_ONLAR = "FIIL_KISI_ONLAR";
  public static final String FIIL_KISI_SEN = "FIIL_KISI_SEN";
  public static final String FIIL_KISI_SIZ = "FIIL_KISI_SIZ";
  public static final String FIIL_SART_SE = "FIIL_SART_SE";
  public static final String FIIL_ISTEK_SENE = "FIIL_ISTEK_SENE";
  public static final String FIIL_ISTEK_SENIZE = "FIIL_ISTEK_SENIZE";
  public static final String FIIL_OLUMSUZLUK_SIZIN = "FIIL_OLUMSUZLUK_SIZIN";
  public static final String FIIL_SURERLIK_EDUR = "FIIL_SURERLIK_EDUR";
  public static final String FIIL_SURERLIK_EGEL = "FIIL_SURERLIK_EGEL";
  public static final String FIIL_SURERLIK_EGOR = "FIIL_SURERLIK_EGOR";
  public static final String FIIL_SURERLIK_EKAL = "FIIL_SURERLIK_EKAL";
  public static final String FIIL_TEZLIK_IVER = "FIIL_TEZLIK_IVER";
  public static final String FIIL_YAKLASMA_AYAZ = "FIIL_YAKLASMA_AYAZ";
  public static final String FIIL_YETENEK_EBIL = "FIIL_YETENEK_EBIL";
  public static final String FIIL_ZORUNLULUK_MELI = "FIIL_ZORUNLULUK_MELI";

  public static final String YANKI_DONUSUM_TI = "YANKI_DONUSUM_TI";
  public static final String YANKI_DONUSUM_DA = "YANKI_DONUSUM_DA";

  public static final String ZAMAN_BELIRTME_KI = "ZAMAN_BELIRTME_KI";

  public static final String ZAMIR_SAHIPLIK_IN = "ZAMIR_SAHIPLIK_IN";
  public static final String ZAMIR_SAHIPLIK_IM = "ZAMIR_SAHIPLIK_IM";

  public static final String IMEK_RIVAYET_MIS = "IMEK_RIVAYET_MIS";
  public static final String IMEK_SART_SE = "IMEK_SART_SE";
  public static final String IMEK_HIKAYE_DI = "IMEK_HIKAYE_DI";
  public static final String IMEK_ZAMAN_KEN = "IMEK_ZAMAN_KEN";

  //asagidaki ekler tartismali.
  public static final String GENEL_HAL_E = "GENEL_HAL_E";
  public static final String GENEL_HAL_I = "GENEL_HAL_I";
  public static final String GENEL_HAL_TAMLAMA_I = "GENEL_HAL_TAMLAMA_I";
  public static final String GENEL_HAL_DE = "IMEK_ONLAR_LER";
  public static final String GENEL_HAL_DEN = "IMEK_ONLAR_LER";

  //!! bu ek normalde kullanilmaz. sadece ceviri gibi islemlerde gerekebilir.
00153   public static final String FIIL_SORU_MI = "FIIL_SORU_MI";


}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index