Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

TurkceCozumlemeYardimcisi.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.tr.islemler;

import java.util.List;
import java.util.Locale;

import net.zemberek.islemler.cozumleme.CozumlemeYardimcisi;
import net.zemberek.tr.yapi.kok.TurkceKokOzelDurumTipleri;
import net.zemberek.yapi.*;
import net.zemberek.yapi.ek.Ek;

/**
 * Bu sinif Turkiye Turkcesine ozel cesitli islemleri icerir.
 * User: ahmet
 * Date: Sep 11, 2005
 */
00020 public class TurkceCozumlemeYardimcisi implements CozumlemeYardimcisi {

  private Alfabe alfabe;
  Locale TR = new Locale("tr");

  public TurkceCozumlemeYardimcisi(Alfabe alfabe) {
    this.alfabe = alfabe;
  }

00029   public void kelimeBicimlendir(Kelime kelime) {
    Kok kok = kelime.kok();
    HarfDizisi olusan = kelime.icerik();
    if (kok instanceof Kisaltma) {
      //cozumleme sirasinda eklenmis harf varsa onlari sil.
      int silinecek = kok.icerik().length();
      if (kok.ozelDurumIceriyormu(TurkceKokOzelDurumTipleri.KISALTMA_SON_SESSIZ))
        silinecek += 2;
      if (kok.ozelDurumIceriyormu(TurkceKokOzelDurumTipleri.KISALTMA_SON_SESLI))
        silinecek++;
      //kelimenin olusan kismindan kokun icereigini sil.
      olusan.harfSil(0, silinecek);
      //simdi kokun orjinal halini ekle.
      olusan.ekle(0, new HarfDizisi(kok.asil(), alfabe));

      if (olusan.length() == kok.asil().length())
        return;
      //eger gerekiyorsa kesme isareti koy.
      if (!olusan.harf(kok.asil().length() - 1).equals(alfabe.harf('.')))
        olusan.ekle(kok.asil().length(), alfabe.harf('\''));

    } else if (kok.tip() == KelimeTipi.OZEL) {
      olusan.harfDegistir(0, alfabe.buyukHarf(olusan.ilkHarf()));
      if (kok.ozelDurumIceriyormu(TurkceKokOzelDurumTipleri.KESMESIZ))
        return;
      List<Ek> ekler = kelime.ekler();
      if (ekler.size() > 1) {
        Ek ek = ekler.get(1);
        if (ek.iyelikEkiMi() || ek.halEkiMi()) {
          int kesmePozisyonu = kok.icerik().length();
          olusan.ekle(kesmePozisyonu, alfabe.harf('\''));
        }
      }
    }
    // ozel ic karakter iceren kokler icin bicimleme
    else if (kok.ozelDurumIceriyormu(TurkceKokOzelDurumTipleri.OZEL_IC_KARAKTER)) {
      //olusan ksimdan koku sil
      int silinecek = kok.icerik().length();
      olusan.harfSil(0, silinecek);
      //simdi kokun orjinal halini ekle.
      olusan.ekle(0, new HarfDizisi(kok.asil(), alfabe));
    }
  }

00073   public boolean kelimeBicimiDenetle(Kelime kelime, String giris) {
    if (giris.length() == 0) return false;
    Kok kok = kelime.kok();
    if (kok.tip().equals(KelimeTipi.KISALTMA)) {
      // eger giriskokun orjinal hali ile baslamiyorsa hatali demektir.
      String as = kok.asil();
      if (!giris.startsWith(as))
        return false;
      if (giris.equals(as))
        return true;
      //burada farkli kisaltma turleri icin kesme ve nokta isaretlerinin
      // dogru olup olmadigina bakiliyor.
      String kalan = giris.substring(as.length());
      if (as.charAt(as.length() - 1) == '.') {
        return kalan.charAt(0) != '\'';
      }
      return kalan.charAt(0) == '\'';
    } else if (kelime.kok().tip() == KelimeTipi.OZEL) {
      if (Character.isLowerCase(giris.charAt(0)))
        return false;
      if (kelime.kok().ozelDurumIceriyormu(TurkceKokOzelDurumTipleri.KESMESIZ))
        return true;
      List<Ek> ekler = kelime.ekler();
      if (ekler.size() > 1) {
        Ek ek = ekler.get(1);
        if (ek.iyelikEkiMi() || ek.halEkiMi()) {
          int kesmePozisyonu = kelime.kok().icerik().length();
          return kesmePozisyonu <= giris.length() && giris.charAt(kesmePozisyonu) == '\'';
        }
      }
    }
    // ozel ic karakter iceren kokler icin bicimleme
/*    if (kok.ozelDurumlar().contains(TurkceKokOzelDurumlari.OZEL_IC_KARAKTER)) {
      //olusan ksimdan koku sil
      String as = kok.asil();
      if (!giris.startsWith(as))
       return false;
    }*/
    return true;
  }

00114   public boolean kokGirisDegismiVarsaUygula(Kok kok, HarfDizisi kokDizi, HarfDizisi girisDizi) {
    //turkce'de sadece kisaltmalarda bu metoda ihtiyacimiz var.
    if (girisDizi != null && girisDizi.length() == 0) return false;
    if (kok instanceof Kisaltma) {
      char c = ((Kisaltma) kok).getKisaltmaSonSeslisi();
      if (c == 0) return false;
      TurkceHarf h = alfabe.harf(c);
      kokDizi.ekle(h);
      //toleransli cozumleyicide kok giristen daha uzun olabiliyor.
      // o nedenle asagidaki kontrolun yapilmasi gerekiyor.
      int kokBoyu = kok.icerik().length();

      if (girisDizi != null) {
        if (kokBoyu <= girisDizi.length()) {
          girisDizi.ekle(kokBoyu, h);
        } else {
          girisDizi.ekle(h);
        }
      }
      if (kok.ozelDurumIceriyormu(TurkceKokOzelDurumTipleri.KISALTMA_SON_SESSIZ)) {
        //gene toleransli cozumleyicinin hata vermemesi icin asagidaki kontrole ihtiyacimiz var
        kokDizi.ekle(alfabe.harf('b'));

        if (girisDizi != null) {
          if (kokBoyu < girisDizi.length()) {
            girisDizi.ekle(kokBoyu + 1, alfabe.harf('b'));
          } else {
            girisDizi.ekle(alfabe.harf('b'));
          }
        }
      }
      return true;
    }
    return false;
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index