Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

TimeTracker.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.araclar;

import java.util.HashMap;

/**
 * Hassas kronometre ihtiyaçları için tasarlanmıştır.
 * <p/>
 * Kullanmak için timeTracker.startClock(isim) dedikten sonra
 * TimeTracker.stopClock(isim)'un döndürdüğü String'i geçen süreyi göstermek 
 * için kullanabilirsiniz. Stop'tan önce ara adımları izlemek istiyorsanız 
 * TimeTracker.getElapsedTimeString(isim) veya getElapsedTimeStringAsMillis
 * metodlarini kullanabilirsiniz. Start ile başlattığınız saatleri isiniz 
 * bittigindemutlaka stop ile durdurmanız gerekiyor, çünkü ancak stop ile register
 * olmuş bir saat nesnesini unregistr edebilirsiniz.
 * <p/>
 * Olusan saatler globaldir, yani programin icinde istediginiz her yerde
 * kullanabilirsiniz.
 *
 * @author M.D.A
 */
00025 public class TimeTracker {
  public static int MAX_TIMETRACKER_USERS = 500;
  private static HashMap<String, TimerElement> users = new HashMap<String, TimerElement>();

  /**
   * Yeni bir saat oluşturur ve listeye register eder.
   * @param name : saat adı
   */
00033   public static void startClock(String name) {
    if (users.size() > MAX_TIMETRACKER_USERS) {
      System.err.println("Max Saat izleyici sayısı aşıldı. (" + MAX_TIMETRACKER_USERS + ")");
      return;
    }
    if (users.get(name) != null) {
      System.err.println(name + " isminde bir zaman izleyici zaten var.");
      return;
    }
    TimerElement timer = new TimerElement(name);
    users.put(name, timer);
  }

  /**
   * ismi verilen saat için başlangıçtan bu yana bu yana ne kadar zaman 
   * geçtiğini milisaniye cinsinden döndürür.
   *
   * @param name : saatin adı
   * @return :Bir önceki tick'ten bu yana geçen süre (milisaniye cinsinden)
   */
00053   public static long getElapsedTime(String name) {
    TimerElement timer = users.get(name);
    if (timer == null)
      return -1;
    timer.refresh();
    return timer.getElapsedTime();
  }

  /**
   * ismi verilen saatin en son kontrolünden bu yana ne kadar zaman geçtiğini
   * milisaniye cinsinden döndürür.
   *
   * @param name : saatin adı
   * @return :Bir önceki tick'ten bu yana geçen süre (milisaniye cinsinden)
   */
00068   public static long getTimeDelta(String name) {
    TimerElement timer = users.get(name);
    if (timer == null)
      return -1;
    timer.refresh();
    return timer.getDiff()/1000L;
  }

  /**
   * ismi verilen saatin en son kontrolunden (baslangic veya bir onceki tick) 
   * bu yana ne kadar zaman gectiğini ve başlangıçtan bu yana geçen süreyi 
   * virgülden sonra 3 basamaklı saniyeyi ifade eden String cinsinden döndürür.
   *
   * @param name : saatin adı
   * @return : Bir önceki tick'ten bu yana geçen süre (Binde bir hassasiyetli saniye cinsinden cinsinden)
   */
00084   public static String getElapsedTimeString(String name) {
    TimerElement timer = users.get(name);
    if (timer == null)
      return "Geçersiz Kronometre: " + name;
    timer.refresh();
    return "Delta: " + (double) timer.getDiff()/1000L + " s. Elapsed: " + (double) timer.getElapsedTime()/1000L + " s.";
  }

  /**
   * @param name : saatin adı
   * @return : Bir önceki tick'ten bu yana geçen süre (milisaniye cinsinden)
   */
00096   public static String getElapsedTimeStringAsMillis(String name) {
    TimerElement timer =users.get(name);
    if (timer == null)
      return "Geçersiz Kronometre: " + name;
    timer.refresh();
    return "Delta: " + timer.getDiff()/1000L + "ms. Elapsed: " + timer.getElapsedTime()/1000L + "ms.";
  }

  /**
   * @param name   : saatin adı
   * @param itemCount : sure zarfında islenen nesne sayisi
   * @return : baslangictan bu yana islenen saniyedeki eleman sayisi
   */
00109   public static long getItemsPerSecond(String name, long itemCount) {
    TimerElement timer = users.get(name);
    if (timer == null)
      return -1;
    timer.refresh();
    long items = 0;
    if (timer.getElapsedTime() > 0)
      items = (itemCount)* 1000L / timer.getElapsedTime();
    return items;
  }

  /**
   * Saati durdurur ve başlangıçtan bu yana geçen süreyi saniye ve ms 
   * cinsinden döndürür. Ayrıca saati listeden siler. 
   *
   * @param name Saat ismi
   * @return başlangıçtan bu yana geçen süre
   */
00127   public static String stopClock(String name) {
    TimerElement timer = users.get(name);
    if (timer == null)
      return name + " : Geçersiz Kronometre";
    timer.refresh();
    users.remove(name);
    return "" + (float) timer.elapsedTime + "sn."
        + "(" + timer.elapsedTime + " ms.)";
  }
}

/**
 * isimlendirilmiş Zaman bilgisi taşıyıcı.
 *
 * @author MDA
 */
00143 class TimerElement {
  String name;
  long startTime = 0;
  long stopTime = 0;
  long lastTime = 0;
  long creationTime = 0;
  long elapsedTime = 0;
  long diff = 0;

  private static long getMilis() {
    return System.nanoTime()/ 1000000L;
  }

  public TimerElement(String name) {
    creationTime = getMilis();
    startTime = creationTime;
    lastTime = creationTime;
    this.name = name;
  }

  public void refresh() {
    diff =getMilis() - lastTime;
    lastTime = getMilis();
    elapsedTime = lastTime - startTime;
  }

  public long getDiff() {
    return diff;
  }

  public long getElapsedTime() {
    return elapsedTime;
  }

  public long getLastTime() {
    return lastTime;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public long getStartTime() {
    return startTime;
  }

  public long getStopTime() {
    return stopTime;
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index