Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

TestKelimeUretici.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.islemler;

import static net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari.*;

import static org.junit.Assert.assertEquals;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import net.zemberek.TemelTest;
import net.zemberek.TestUtils;
import net.zemberek.bilgi.kokler.KokAdayiBulucu;
import net.zemberek.bilgi.kokler.Sozluk;
import net.zemberek.islemler.cozumleme.CozumlemeSeviyesi;
import net.zemberek.islemler.cozumleme.KesinHDKiyaslayici;
import net.zemberek.islemler.cozumleme.StandartCozumleyici;
import net.zemberek.yapi.Alfabe;
import net.zemberek.yapi.Kelime;
import net.zemberek.yapi.KelimeTipi;
import net.zemberek.yapi.Kok;
import net.zemberek.yapi.ek.Ek;

import org.junit.Assert;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;

/**
 */
public class TestKelimeUretici extends TemelTest {

  private KelimeUretici kelimeUretici;
  private StandartCozumleyici cozumleyici;
  private Sozluk kokler;

  @Before
  public void once() throws IOException {
    super.once();
    kelimeUretici = new KelimeUretici(alfabe, dilBilgisi.ekler(), dilBilgisi.cozumlemeYardimcisi());
    //Normal denetleyici-cozumleyici olusumu
    KokAdayiBulucu kokBulucu = dilBilgisi.kokler().kokBulucuFactory().kesinKokBulucu();
    cozumleyici = new StandartCozumleyici(kokBulucu, new KesinHDKiyaslayici(), alfabe, dilBilgisi.ekler(), dilBilgisi.cozumlemeYardimcisi());
    kokler = dilBilgisi.kokler();
  }

  private Ek ek(String ad) {
    return dilBilgisi.ekler().ek(ad);
  }

  private List<Ek> ekListesi(String... ekAdlari) {
    List<Ek> ekler = new ArrayList<Ek>();
    for (String s : ekAdlari)
      ekler.add(ek(s));
    return ekler;
  }

  @Test
  public void testKelimeUret() {

    Kok kok = kokler.kokBul("sabret", KelimeTipi.FIIL);
    List<Ek> ekler = ekListesi(FIIL_KOK, FIIL_YETENEK_EBIL, FIIL_GELECEKZAMAN_ECEK, FIIL_KISI_BIZ);
    assertEquals("sabredebilece\u011fiz", kelimeUretici.kelimeUret(kok, ekler));


    kok = kokler.kokBul("armut", KelimeTipi.ISIM);
    ekler = ekListesi(ISIM_KOK, ISIM_SAHIPLIK_BIZ_IMIZ, ISIM_TANIMLAMA_DIR);
    assertEquals("armudumuzdur", kelimeUretici.kelimeUret(kok, ekler));

    Kelime almanyada = cozumleyici.cozumle("Almanya'da", CozumlemeSeviyesi.TEK_KOK)[0];
    assertEquals("Almanya'da", kelimeUretici.kelimeUret(almanyada.kok(), almanyada.ekler()));

    kok = kokler.kokBul("sabret", KelimeTipi.FIIL);
    ekler = ekListesi(FIIL_YETENEK_EBIL, FIIL_GELECEKZAMAN_ECEK, FIIL_KISI_BIZ);
    assertEquals("sabredebilece\u011fiz", kelimeUretici.kelimeUret(kok, ekler));
  }

  private static String I = String.valueOf(Alfabe.CHAR_ii);

  @Test
  public void testKelimeUretRasgeleDiziliEk() {

    Kok kok = kokler.kokBul("armut", KelimeTipi.ISIM);
    List<Ek> ekler = ekListesi(ISIM_YONELME_E, ISIM_TANIMLAMA_DIR, ISIM_SAHIPLIK_BIZ_IMIZ);
    assertEquals("armudumuzad" + I + "r", kelimeUretici.sirasizEklerleUret(kok, ekler));

    kok = kokler.kokBul("sabret", KelimeTipi.FIIL);
    ekler = ekListesi(FIIL_GELECEKZAMAN_ECEK, FIIL_YETENEK_EBIL, FIIL_KOK, FIIL_KISI_BIZ);
    assertEquals("sabredebilece\u011fiz", kelimeUretici.sirasizEklerleUret(kok, ekler));

    kok = kokler.kokBul("sabret", KelimeTipi.FIIL);
    ekler = ekListesi(FIIL_YETENEK_EBIL, FIIL_GELECEKZAMAN_ECEK, FIIL_KISI_BIZ, ISIM_DONUSUM_LES);
    Assert.assertEquals("sabret", kelimeUretici.sirasizEklerleUret(kok, ekler));
  }

  /**
   * fonksiyonel olusum testi. hepsi-dogru.txt dosyasindaki kelimeleri cozumleyip geri olusturur.
   *
   * @throws java.io.IOException io hatasi durumunda..
   */
  @Test
  public void testCozGeriOlustur() throws IOException {
    List<String> kelimeler = TestUtils.satirlariOku("kaynaklar/tr/test/hepsi-dogru.txt");
    for (String s : kelimeler) {
      Kelime[] cozumler = cozumleyici.cozumle(s, CozumlemeSeviyesi.TEK_KOK);
      for (Kelime kelime : cozumler) {
        String uretilen = kelimeUretici.kelimeUret(kelime.kok(), kelime.ekler());
        assertEquals("cozumlenen:" + s + ", olusan:" + uretilen + " ile ayni degil", s, uretilen);
      }
    }
  }

  @Test
  public void testYumusama() {
    String kelime = "uyutuyor";
    Kelime[] kelimeler = cozumleyici.cozumle(kelime, CozumlemeSeviyesi.TUM_KOKLER);
    for (Kelime kel : kelimeler) {
      String uretilen = kelimeUretici.kelimeUret(kel.kok(), kel.ekler());
      System.out.println(uretilen);
      assertEquals(uretilen, kelime);
    }
  }

  @Test
  public void testEkAyristirma() {
    String l1[] = {"kedi", "le", "r", "im"};
    String l2[] = {"kedi", "ler", "im"};
    Kelime[] cozumler = cozumleyici.cozumle("kedilerim", CozumlemeSeviyesi.TEK_KOK);
    for (Kelime kel : cozumler) {
      if (kel.ekSayisi() == 4)
        assertEquals(l1, kelimeUretici.ayristir(kel));
      else
        assertEquals(l2, kelimeUretici.ayristir(kel));
    }
  }


}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index