Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

TestFiilEkleri.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.yapi.ek;

import net.zemberek.tr.yapi.ek.TurkceEkAdlari;

import org.junit.Test;

/**
 */
public class TestFiilEkleri extends BaseTestEkler {

  private Ek ek(String ad) {
    return dilBilgisi.ekler().ek(ad);
  }

  @Test
  public void testFiilCesine() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_GIBI_CESINE);
    String[] strs = {"gelir", "okuyacak", "yazar", "yer"};
    String[] gercekEkler = {"cesine", "cas\u0131na", "cas\u0131na", "cesine"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilDik() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_BELIRTME_DIK);
    String[] strs = {"gel", "oku", "sek", "ye"};
    String[] gercekEkler = {"dik", "duk", "tik", "dik"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }


  @Test
  public void testFiilDikce() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_DEVAMLILIK_DIKCE);
    String[] strs = {"gel", "oku", "sek", "ye"};
    String[] gercekEkler = {"dik\u00e7e", "duk\u00e7a", "tik\u00e7e", "dik\u00e7e"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilDiliGecmisZaman() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_GECMISZAMAN_DI);
    String[] strs = {"gel", "oku", "sek", "ye"};
    String[] gercekEkler = {"di", "du", "ti", "di"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilDonusumEn() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_DONUSUM_EN);
    String[] strs = {"gel", "oku", "sek", "ye"};
    String[] gercekEkler = {"en", "yan", "en", "yen"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilEdilgen() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_EDILGEN_IL);
    String[] strs = {"gel", "sek"};
    String[] gercekEkler = {"in", "il"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilEli() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_BERI_ELI);
    String[] strs = {"gel", "oku", "sek", "ye"};
    String[] gercekEkler = {"eli", "yal\u0131", "eli", "yeli"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilEmirO() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_EMIR_O_SIN);
    String[] strs = {"gel", "oku", "sek", "ye"};
    String[] gercekEkler = {"sin", "sun", "sin", "sin"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilEmirOnlar() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_EMIR_ONLAR_SINLER);
    String[] strs = {"gel", "oku", "sek", "ye"};
    String[] gercekEkler = {"sinler", "sunlar", "sinler", "sinler"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilEmirSiz() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_EMIR_SIZ_IN);
    String[] strs = {"gel", "oku", "sek", "ye"};
    String[] gercekEkler = {"in", "yun", "in", "yin"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilEmirSizResmi() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_EMIR_SIZRESMI_INIZ);
    String[] strs = {"gel", "oku", "sek", "ye"};
    String[] gercekEkler = {"iniz", "yunuz", "iniz", "yiniz"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilErek() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_SUREKLILIK_EREK);
    String[] strs = {"gel", "oku", "bak", "eri"};
    String[] gercekEkler = {"erek", "yarak", "arak", "yerek"}; //lutfen gulmeyin..
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilEttirgenTekrar() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_ETTIRGEN_TEKRAR_T);
    String[] strs = {"gerdir", "bakt\u0131r", "erittir"};
    String[] gercekEkler = {"t", "t", "t"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilGelecekZaman() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_GELECEKZAMAN_ECEK);
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"ecek", "acak", "yacak"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  public void testFiilGenisZaman() {
    //TODO: daha cok ornek eklenmeli
/*    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_GENIS_ZAMAN;
    Kok kok = new Kok("ger");
    kok.setOzelDurumlar(new HashSet(1));
    kok.ozelDurumlar().add(OzelDurumlar.GENIS_ZAMAN);
    ek.ekOlustur(new Kelime(kok));
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "er");
    Kok kok2 = new Kok("gel", KelimeTipi.FIIL);
    ek.ekOlustur(new Kelime(kok2));
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "ir");*/
  }

  @Test
  public void testFiilIci() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_TANIMLAMA_ICI);
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"ici", "\u0131c\u0131", "yucu"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilIm() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_DONUSUM_IM);
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"im", "\u0131m", "num"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilInce() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_ZAMAN_INCE);
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"ince", "\u0131nca", "yunca"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilIp() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_IMSI_IP);
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"ip", "\u0131p", "yup"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  @Test
  public void testFiilIs() {
    Ek ek = ek(TurkceEkAdlari.FIIL_DONUSUM_IS);
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"i\u015f", "\u0131\u015f", "yu\u015f"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

/*  public void testFiilIstek() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_ISTEK;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"e", "a", "ya"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  public void testFiilKen() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_KEN;
    String[] strs = {"gerer", "bakar", "okur"};
    String[] gercekEkler = {"ken", "ken", "ken"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
    assertTrue(ek.ilkHarfUygunmu(TurkceAlfabe.HARF_k));
  }

  public void testFiilMastar() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_MASTAR;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"mek", "mak", "mak"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
    assertTrue(ek.ilkHarfUygunmu(TurkceAlfabe.HARF_m));
  }

  public void testFiilMisliGecmisZaman() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_MISLI_GECMIS_ZAMAN;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"mi\u015f", "m\u0131\u015f", "mu\u015f"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
    assertTrue(ek.ilkHarfUygunmu(TurkceAlfabe.HARF_m));
  }

  public void testFiilOlumsuzluk() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_OLUMSUZLUK;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"me", "ma", "ma"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
    assertTrue(ek.ilkHarfUygunmu(TurkceAlfabe.HARF_m));
  }

  public void testFiilSahisBen() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SAHIS_BEN;
    Kok kok = new Kok("oku");
    Ek olumsuz = TurkceEkYonetici.FIIL_OLUMSUZLUK;
    Kelime kelime = new Kelime(kok);
    olumsuz.ekOlustur(new Kelime(kok));
    kelime.ekEkle(olumsuz);
    ek.ekOlustur(kelime);
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "m");
    Kok kok2 = new Kok("okur");
    ek.ekOlustur(new Kelime(kok2));
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "um");
    Kok kok3 = new Kok("gele");
    ek.ekOlustur(new Kelime(kok3));
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "yim");
  }

  public void testFiilSahisBiz() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SAHIS_BIZ;
    Kok kok = new Kok("oku");
    Ek olumsuz = TurkceEkYonetici.FIIL_SART;
    Kelime kelime = new Kelime(kok);
    olumsuz.ekOlustur(kelime);
    kelime.ekEkle(olumsuz);
    ek.ekOlustur(kelime);
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "k");
    Ek istek = TurkceEkYonetici.FIIL_ISTEK;
    Kelime kelime2 = new Kelime(kok);
    istek.ekOlustur(kelime2);
    kelime2.ekEkle(istek);
    ek.ekOlustur(kelime2);
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "l\u0131m");
    Kok kok2 = new Kok("okur");
    ek.ekOlustur(new Kelime(kok2));
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "uz");
    Kok kok3 = new Kok("gelme");
    ek.ekOlustur(new Kelime(kok3));
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "yiz");
  }

  public void testFiilSahisO() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SAHIS_O;
    Kok kok = new Kok("oku");
    Ek olumsuz = TurkceEkYonetici.FIIL_OLUMSUZLUK;
    Kelime kelime = new Kelime(kok);
    olumsuz.ekOlustur(new Kelime(kok));
    kelime.ekEkle(olumsuz);
    ek.ekOlustur(kelime);
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "z");
    Kok kok2 = new Kok("okur");
    assertTrue(ek.ekOlustur(new Kelime(kok2)) == false);
    assertTrue(ek.ilkHarfUygunmu(TurkceAlfabe.HARF_z));
  }

  public void testFiilSahisOnlar() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SAHIS_ONLAR;
    Kok kok = new Kok("oku");
    Ek olumsuz = TurkceEkYonetici.FIIL_OLUMSUZLUK;
    Kelime kelime = new Kelime(kok);
    olumsuz.ekOlustur(new Kelime(kok));
    kelime.ekEkle(olumsuz);
    ek.ekOlustur(kelime);
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "zlar");
    Kok kok2 = new Kok("okur");
    ek.ekOlustur(new Kelime(kok2));
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "lar");
    assertTrue(ek.ilkHarfUygunmu(TurkceAlfabe.HARF_z) && ek.ilkHarfUygunmu(TurkceAlfabe.HARF_l));
  }

  public void testFiilSahisSen() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SAHIS_SEN;
    Kok kok = new Kok("okur");
    Ek olumsuz = TurkceEkYonetici.FIIL_SART;
    Kelime kelime = new Kelime(kok);
    olumsuz.ekOlustur(kelime);
    kelime.ekEkle(olumsuz);
    ek.ekOlustur(kelime);
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "n");
    Ek istek = TurkceEkYonetici.FIIL_OLUMSUZLUK;
    Kelime kelime2 = new Kelime(new Kok("oku"));
    istek.ekOlustur(kelime2);
    kelime2.ekEkle(istek);
    ek.ekOlustur(kelime2);
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "zs\u0131n");
    Kok kok2 = new Kok("okur");
    ek.ekOlustur(new Kelime(kok2));
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "sun");
  }

  public void testFiilSahisSiz() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SAHIS_SIZ;
    Kok kok = new Kok("okur");
    Ek olumsuz = TurkceEkYonetici.FIIL_SART;
    Kelime kelime = new Kelime(kok);
    olumsuz.ekOlustur(kelime);
    kelime.ekEkle(olumsuz);
    ek.ekOlustur(kelime);
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "n\u0131z");
    Ek istek = TurkceEkYonetici.FIIL_OLUMSUZLUK;
    Kelime kelime2 = new Kelime(new Kok("oku"));
    istek.ekOlustur(kelime2);
    kelime2.ekEkle(istek);
    ek.ekOlustur(kelime2);
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "zs\u0131n\u0131z");
    Kok kok2 = new Kok("okur");
    ek.ekOlustur(new Kelime(kok2));
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "sunuz");
  }

  public void testFiilSart() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SART;
    Kok kok2 = new Kok("okur");
    ek.ekOlustur(new Kelime(kok2));
    assertEquals(ek.icerik().toString(), "sa");
    assertTrue(ek.ilkHarfUygunmu(TurkceAlfabe.HARF_s));
  }

  public void testFiilSimdikiZaman() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SIMDIKI_ZAMAN;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"iyor", "\u0131yor", "uyor"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  public void testFiilSurerlikAdur() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SURERLIK_ADUR;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"edur", "adur", "yadur"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  public void testFiilSurerlikAgel() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SURERLIK_AGEL;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"egel", "agel", "yagel"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  public void testFiilSurerlikAkal() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SURERLIK_AKAL;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"ekal", "akal", "yakal"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }
  public void testFiilSurerlikAgor() {
    String gor = "g" + '\u00f6' + "r";
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SURERLIK_AGOR;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"e"+gor, "a"+gor, "ya"+gor};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }
  public void testFiilTezlik() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_TEZLIK;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"iver", "\u0131ver", "yuver"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  public void testFiilYaklasmaAyaz() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_YAKLASMA_AYAZ;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"eyaz", "ayaz", "yayaz"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  public void testFiilYetenek() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_YETENEK;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"ebil", "abil", "yabil"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  public void testFiilZorunluluk() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_ZORUNLULUK;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku"};
    String[] gercekEkler = {"meli", "mal\u0131", "mal\u0131"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }

  public void testFiilSene() {
    Ek ek = TurkceEkYonetici.FIIL_SENE;
    String[] strs = {"ger", "bak", "oku", "git"};
    String[] gercekEkler = {"sene", "sana", "sana", "sene"};
    olusanEkKontrol(strs, gercekEkler, ek);
  }*/
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index