Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

OneriUretici.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

/*
 * Created on 27.May.2005
 * MDA
 */
package net.zemberek.islemler.cozumleme;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.HashSet;
import java.util.LinkedHashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;

import net.zemberek.bilgi.ZemberekAyarlari;
import net.zemberek.islemler.KelimeKokFrekansKiyaslayici;
import net.zemberek.yapi.Kelime;

public class OneriUretici {

  private KelimeCozumleyici cozumleyici, asciiToleransliCozumleyici;
  private ToleransliCozumleyici toleransliCozumleyici;
  private CozumlemeYardimcisi yardimci;
  private ZemberekAyarlari ayarlar;


  public OneriUretici(CozumlemeYardimcisi yardimci,
            KelimeCozumleyici cozumleyici,
            KelimeCozumleyici asciiToleransliCozumleyici,
            ToleransliCozumleyici toleransliCozumleyici,
            ZemberekAyarlari ayarlar) {
    this.yardimci = yardimci;
    this.toleransliCozumleyici = toleransliCozumleyici;
    this.cozumleyici = cozumleyici;
    this.asciiToleransliCozumleyici = asciiToleransliCozumleyici;
    this.ayarlar = ayarlar;
  }

  /**
   * Verilen kelime için öneri üretir.
   * Yapılan öneriler şu şekildedir:
   * - Kökte 1, ekte 1 mesafeye kadar olmak üzere Levenshtein düzeltme mesafesine uyan tüm öneriler
   * - Deasciifier'den dönüş değeri olarak gelen öneriler
   * - Kelimenin ayrık iki kelimeden oluşması durumu için öneriler
   *
   * @param kelime : Öneri yapılması istenen giriş kelimesi
   * @return String[] olarak öneriler
   *     Eğer öneri yoksa sifir uzunluklu dizi.
   */
  public String[] oner(String kelime) {
    // Once hatalı kelime için tek kelimelik önerileri bulmaya çalış
    Kelime[] oneriler = toleransliCozumleyici.cozumle(kelime);
    
    //Deasciifierden bir şey var mı?
    Kelime[] asciiTurkceOneriler = new Kelime[0];
    if (ayarlar.oneriDeasciifierKullan())
      asciiTurkceOneriler = asciiToleransliCozumleyici.cozumle(kelime, CozumlemeSeviyesi.TUM_KOKLER);

    Set<String> ayriYazimOnerileri = Collections.emptySet();

    // Kelime yanlislikla bitisik yazilmis iki kelimeden mi olusmus?
    if (ayarlar.oneriBilesikKelimeKullan()) {
      for (int i = 1; i < kelime.length(); i++) {
        String s1 = kelime.substring(0, i);
        String s2 = kelime.substring(i, kelime.length());
        if (cozumleyici.cozumlenebilir(s1) && cozumleyici.cozumlenebilir(s2)) {

          Set<String> set1 = new HashSet<String>();
          Kelime[] kelimeler1 = cozumleyici.cozumle(s1, CozumlemeSeviyesi.TUM_KOKLER);
          for (Kelime kelime1 : kelimeler1) {
            yardimci.kelimeBicimlendir(kelime1);
            set1.add(kelime1.icerik().toString());
          }

          Set<String> set2 = new HashSet<String>();
          Kelime[] kelimeler2 = cozumleyici.cozumle(s2, CozumlemeSeviyesi.TUM_KOKLER);
          for (Kelime kelime1 : kelimeler2) {
            yardimci.kelimeBicimlendir(kelime1);
            set2.add(kelime1.icerik().toString());
          }

          if (ayriYazimOnerileri.size() == 0) {
            ayriYazimOnerileri = new HashSet<String>();
          }

          for (String str1 : set1) {
            for (String str2 : set2) {
              ayriYazimOnerileri.add(str1 + " " + str2);
            }
          }
        }
      }
    }

    // erken donus..
    if (oneriler.length == 0 && ayriYazimOnerileri.size() == 0 && asciiTurkceOneriler.length == 0) {
      return new String[0];
    }

    // Onerileri puanlandırmak için bir listeye koy
    ArrayList<Kelime> oneriList = new ArrayList<Kelime>();
    oneriList.addAll(Arrays.asList(oneriler));
    oneriList.addAll(Arrays.asList(asciiTurkceOneriler));

    // Frekansa göre sırala
    Collections.sort(oneriList, new KelimeKokFrekansKiyaslayici());

    // Dönüş listesi string olacak, Yeni bir liste oluştur. 
    ArrayList<String> sonucListesi = new ArrayList<String>();
    for (Kelime anOneriList : oneriList) {
      sonucListesi.add(anOneriList.icerik().toString());
    }

    //Çift sonuçları liste sirasını bozmadan iptal et.
    List<String> tekilListe = new ArrayList<String>(new LinkedHashSet<String>(sonucListesi));

      
    // Son olarak yer kalmışsa ayrı yazılım önerilerini ekle
    for (String oneri : ayriYazimOnerileri) {
      if (tekilListe.size() < ayarlar.getOneriMax())
        tekilListe.add(oneri);
      else
        break;
    }

    return tekilListe.toArray(new String[tekilListe.size()]);

  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index