Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

Kok.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.yapi;

import net.zemberek.yapi.ek.Ek;
import net.zemberek.yapi.kok.KokOzelDurumTipi;
import net.zemberek.yapi.kok.KokOzelDurumu;


/**
 * Created by IntelliJ IDEA.
 * User: aakin
 * Date: Feb 15, 2004
 * Time: 11:29:05 PM
 */
00018 public class Kok {

  private static final KokOzelDurumu[] BOS_OZEL_DURUM_DIZISI = new KokOzelDurumu[0];
  public static final Kok BOS_KOK = new Kok("", KelimeTipi.ISIM);

  private int indeks;

  // Eger bir kok icinde alfabe disi karakter barindiriyorsa (nokta, tire gibi) orjinal hali bu
  // String icinde yer alir. Aksi halde null.
  private String asil;

  // Kok'un ozel karakterlerden temizlenmis hali. Genel olarak kok icerigi olarak bu String kullanilir.
  private String icerik;

  protected KelimeTipi tip;

  //performans ve kaynak tuketimini nedeniyle icin ozel durumlari Set yerine diziye koyduk.
  private KokOzelDurumu[] ozelDurumlar = BOS_OZEL_DURUM_DIZISI;

  private int frekans;

  public boolean ozelDurumVarmi() {
    return ozelDurumlar.length > 0;
  }

  public KokOzelDurumu[] ozelDurumDizisi() {
    return ozelDurumlar;
  }

  public boolean ozelDurumIceriyormu(KokOzelDurumTipi tip) {
    for (KokOzelDurumu oz : ozelDurumlar) {
      if (oz.indeks() == tip.indeks())
        return true;
    }
    return false;
  }

  /**
   * koke ozel durum ekler. burada dizi kullaniminda kaynak konusunda cimrilik ettigimizden
   * her yeni ozel durum icin dizi boyutunu bir buyuttuk. ayrica tekrar olmamasini da sagliyoruz.
   * Normalde bu islem Set icin cok daha kolay bir yapida olabilirdi set.add() ancak Set'in kaynak tuketimi
   * diziden daha fazla.
   *
   * @param ozelDurum
   */
00063   public void ozelDurumEkle(KokOzelDurumu ozelDurum) {
    if (ozelDurumlar.length == 0) {
      ozelDurumlar = new KokOzelDurumu[1];
      ozelDurumlar[0] = ozelDurum;
    } else {
      if (ozelDurumIceriyormu(ozelDurum.tip()))
        return;
      KokOzelDurumu[] yeni = new KokOzelDurumu[ozelDurumlar.length + 1];
      //burada elle dizi kopyalama yapiyoruz, cunku genellikle ozel durum sayisi 1
      for (int i = 0; i < ozelDurumlar.length; i++) {
        yeni[i] = ozelDurumlar[i];
      }
      yeni[ozelDurumlar.length] = ozelDurum;
      this.ozelDurumlar = yeni;
    }
  }

  /**
   * sadece ilk acilista kullanilan bir metod
   *
   * @param tip
   */
00085   public void ozelDurumCikar(KokOzelDurumTipi tip) {
    if (!ozelDurumIceriyormu(tip))
      return;
    KokOzelDurumu[] yeni = new KokOzelDurumu[ozelDurumlar.length - 1];
    int j = 0;
    for (KokOzelDurumu oz : ozelDurumlar) {
      if (!oz.tip().equals(tip))
        yeni[j++] = oz;
    }
    this.ozelDurumlar = yeni;
  }

  public Kok(String icerik) {
    this.icerik = icerik;
  }

  public Kok(String icerik, KelimeTipi tip) {
    this.icerik = icerik;
    this.tip = tip;
  }

  public String toString() {
    String strOzel = "";
    for (KokOzelDurumu ozelDurum : ozelDurumlar) {
      if (ozelDurum != null)
        strOzel += ozelDurum.kisaAd() + " ";
    }
    if (tip != null)
      return icerik + " " + tip + " " + strOzel;
    else return icerik;
  }

  public HarfDizisi ozelDurumUygula(Alfabe alfabe, Ek ek) {
    HarfDizisi dizi = new HarfDizisi(this.icerik, alfabe);
    for (KokOzelDurumu ozelDurum : ozelDurumlar) {
      if (ozelDurum.yapiBozucumu() && ozelDurum.olusabilirMi(ek))
        ozelDurum.uygula(dizi);
      if (!ozelDurum.olusabilirMi(ek) && ozelDurum.ekKisitlayiciMi())
        return null;
    }
    return dizi;
  }

  public boolean yapiBozucuOzelDurumVarmi() {
    if (ozelDurumlar.length == 0)
      return false;
    for (KokOzelDurumu ozelDurum : ozelDurumlar) {
      if (ozelDurum.yapiBozucumu())
        return true;
    }
    return false;
  }

  /**
   * kokun gercek icerigini dondurur. "icerik" parametresinde kokun genellikle
   * donusturulmus hali (kucuk harf ve noktalama isaretlerinden arinmis hali)
   * bulundugundan eger varsa kok icerisindeki "asil" hali, eger ozel ad ise bas harfi
   * buyuk yapilarak, degilse icerik aynen dondurulur.
   *
   * @param alfabe
   * @return
   */
00147   public String asilIcerikUret(Alfabe alfabe) {

    if (asil != null)
      return asil;
    if (icerik == null || icerik.length() == 0)
      return "";
    if (tip == KelimeTipi.OZEL) {
      if (icerik.length() > 1)
        return icerik.substring(0, 1).toUpperCase(alfabe.locale) + icerik.substring(1);
      else
        return icerik.toUpperCase(alfabe.locale);
    } else return icerik;
  }


  public final KelimeTipi tip() {
    return tip;
  }

  public final void setTip(KelimeTipi tip) {
    this.tip = tip;
  }

  public final void setIcerik(String icerik) {
    this.icerik = icerik;
  }

  public final String icerik() {
    return icerik;
  }

  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;

    final Kok kok = (Kok) o;

    if (icerik != null ? !icerik.equals(kok.icerik) : kok.icerik != null) return false;
    if (ozelDurumlar != null ? !ozelDurumlar.equals(kok.ozelDurumlar) : kok.ozelDurumlar != null) return false;
    if (tip != null ? !tip.equals(kok.tip) : kok.tip != null) return false;

    return true;
  }

  public int hashCode() {
    int result;
    result = (icerik != null ? icerik.hashCode() : 0);
    result = 29 * result + (tip != null ? tip.hashCode() : 0);
    result = 29 * result + (ozelDurumlar != null ? ozelDurumlar.hashCode() : 0);
    return result;
  }

  /**
   * @return Returns the indeks.
   */
00202   public int getIndeks() {
    return indeks;
  }

  /**
   * @param indeks The indeks to set.
   */
00209   public void setIndeks(int indeks) {
    this.indeks = indeks;
  }

  public void setFrekans(int kokIstatistigi) {
    this.frekans = kokIstatistigi;
  }

  public int getFrekans() {
    return frekans;
  }

  public String asil() {
    return asil;
  }

  public void setAsil(String asil) {
    this.asil = asil;
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index