Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

KokOzelDurumu.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.yapi.kok;

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

import net.zemberek.yapi.HarfDizisi;
import net.zemberek.yapi.ek.Ek;


/**
 * Koke ilskin ozel durumu ifade eder. kok ozel durumlarinin farkli ozlelikleri
 * bu sinifta belirtilir. Dogrudan uretilmez, once Uretici ic sinifi olusturulmasi gerekir.
 */
00018 public class KokOzelDurumu {

  /**
   * tip bilgisi bu ozel duruma iliskin cesitli kimlik bilgilerini tasir.
   * onegin ozel durumun adi, indeksi, ek dizisi gibi.
   * dile gore farkli tip gerceklemeleri mevcttur.
   */
00025   private KokOzelDurumTipi tip;

  /**
   * Kok ozel durumu bir kelime uzerinde ne tur islem yapacak bu nesne ile belirlenir.
   */
00030   private HarfDizisiIslemi islem;

  /**
   * bazi ozel durumlar sadece bazi eklerin koke eklenmesi ile olusur. Bu listede
   * bu ekler yer alir.
   */
00036   private Set<Ek> gelebilecekEkler = new HashSet<Ek>();

  /**
   * Eger ozel durum kokun yapisini bozuyorsa true.
   */
00041   private boolean yapiBozucu = false;

  /**
   * bazi ozel durumlarin olusmasi mevburi degildir. ornegin turkiye turkceisnde
   * "icerlerde" ve "icerilerde" kelimeleri dogru kabul edilir. Eger ozel durum
   * bu sekilde ise secimlik=true olur.
   */
00048   private boolean secimlik = false;

  /**
   * Ek kisitlayici ozel durumlar genellikle kokun yapisini bozmaktansa kendisinden sonra
   * bazei eklerin gelmesini engeller.
   */
00054   private boolean ekKisitlayici = false;

  /**
   * Cogu kok bozucu ozel durum sadece kendisinden sonra sesli ile baslayan
   * bir ekin glmesi ile olusur. but bayrak bu tyur ozel durumlar icin true olur.
   */
00060   private boolean sesliEkIleOlusur = false;

  /**
   * Cogu kok bozucu ozel durum sadece kendisinden sonra sesli ile baslayan
   * bir ekin glmesi ile olusur. but bayrak bu tyur ozel durumlar icin true olur.
   */
00066   private boolean herZamanOlusur = false;

  /**
   * Eger kok ozel durumu bilgisi otomatik olarak belirleniyorsa true.
   */
00071   private boolean otomatikBelirlenir = false;


  /**
   * bu sinif KokOzelDurumu uretimi icin kullanilir. Bu sinif sayesinde
   * hem verilere dogrudan setter erisimi kisitlanir hem de esnek ilklnedirme saglanir.
   */
00078   public static class Uretici {

    private Set<Ek> gelebilecekEkler = new HashSet<Ek>();
    private boolean sesliEkIleOlusur = false;
    private boolean yapiBozucu = false;
    private boolean secimlik = false;
    private boolean ekKisitlayici = false;
    private HarfDizisiIslemi islem;
    private KokOzelDurumTipi tip;
    private boolean herZamanOlusur = false;
    private boolean otomatikBelirlenir = false;

    public Uretici(KokOzelDurumTipi tip, HarfDizisiIslemi islem) {
      this.tip = tip;
      this.islem = islem;
    }

    public Uretici gelebilecekEkler(Set<Ek> ekler) {
      this.gelebilecekEkler = ekler;
      return this;
    }

    public Uretici sesliEkIleOlusur(boolean deger) {
      this.sesliEkIleOlusur = deger;
      return this;
    }

    public Uretici yapiBozucu(boolean yapiBozucu) {
      this.yapiBozucu = yapiBozucu;
      return this;
    }

    public Uretici secimlik(boolean secimlik) {
      this.secimlik = secimlik;
      return this;
    }

    public Uretici ekKisitlayici(boolean ekKisitlayici) {
      this.ekKisitlayici = ekKisitlayici;
      return this;
    }

    public Uretici herZamanOlusur(boolean herZamanOlusur) {
      this.herZamanOlusur = herZamanOlusur;
      return this;
    }


    public Uretici parametre(KokOzelDurumTipi tip) {
      this.tip = tip;
      return this;
    }

    public Uretici otomatikBelirlenir(boolean otomatikBelilenir) {
      this.otomatikBelirlenir = otomatikBelilenir;
      return this;
    }

    public KokOzelDurumu uret() {
      return new KokOzelDurumu(this);
    }
  }

  /**
   * KokOzelDurumu uretici nesnesi uzerinden uretilir. dogrudan erisim yoktur.
   *
   * @param uretici
   */
00146   private KokOzelDurumu(Uretici uretici) {
    this.gelebilecekEkler = uretici.gelebilecekEkler;
    this.sesliEkIleOlusur = uretici.sesliEkIleOlusur;
    this.yapiBozucu = uretici.yapiBozucu;
    this.secimlik = uretici.secimlik;
    this.ekKisitlayici = uretici.ekKisitlayici;
    this.tip = uretici.tip;
    this.islem = uretici.islem;
    this.herZamanOlusur=uretici.herZamanOlusur;
    this.otomatikBelirlenir=uretici.otomatikBelirlenir;
  }

  public boolean yapiBozucumu() {
    return yapiBozucu;
  }

  public boolean secimlikmi() {
    return secimlik;
  }

  public boolean seslikEkleolusurmu() {
    return sesliEkIleOlusur;
  }

  public Set<Ek> geleibilecekEkler() {
    return gelebilecekEkler;
  }

  public boolean otomatikbelilenir() {
    return otomatikBelirlenir;
  }

  public boolean ekKisitlayiciMi() {
    return ekKisitlayici;
  }

  public int indeks() {
    return tip.indeks();
  }

  public String kisaAd() {
    return tip.kisaAd();
  }

  public KokOzelDurumTipi tip() {
    return tip;
  }

  /**
   * giris ile gelen [dizi] harf dizisine ozel durumu uygular.
   * basit ziyaretci deseni (visitor pattern).
   *
   * @param dizi
   */
00200   public void uygula(HarfDizisi dizi) {
    islem.uygula(dizi);
  }

  /**
   * Ozel durum giris parametresi olan ek'in bu ozel durumun olusmasina
   * izin verip vermeyeegi belirlenir.
   *
   * @param ek
   * @return gelen ek ile bu ozel durum olusabilirse true
   */
00211   public boolean olusabilirMi(Ek ek) {
    if (herZamanOlusur)
      return true;
    if (sesliEkIleOlusur && ek.sesliIleBaslayabilirMi())
      return true;
    return gelebilecekEkler.contains(ek);
  }

  /**
   * esitlik kiyaslamasi sadece tip indexi ve tip adina gore yapilir.
   *
   * @param o
   * @return ayni ise true.
   */
00225   public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;

    final KokOzelDurumu that = (KokOzelDurumu) o;
    if ((tip.indeks() == that.tip.indeks()) && tip.ad().equals(that.tip.ad()))
      return true;
    return false;

  }

  /**
   * sadece tip adi ve indeksine gore belirlenir.
   *
   * @return hash code.
   */
00241   public int hashCode() {
    return tip.ad().hashCode() * tip.indeks();
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index