Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

KokAgaciYuruyucu.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

/*
 * Created on 17.Nis.2005
 *
 */
package net.zemberek.bilgi.kokler;

import java.io.IOException;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

import net.zemberek.araclar.IstatistikAraclari;
import net.zemberek.araclar.TimeTracker;
import net.zemberek.bilgi.araclar.IkiliKokOkuyucu;
import net.zemberek.bilgi.araclar.KokOkuyucu;
import net.zemberek.yapi.Alfabe;
import net.zemberek.yapi.DilAyarlari;
import net.zemberek.yapi.DilBilgisi;
import net.zemberek.yapi.Kok;
import net.zemberek.yapi.TurkceDilBilgisi;

/**
 * Sadece Kök ağacının istatistiklerini elde etmek için yazılmış basit bir yürüyücü.
 * @author MDA
 *
 */
00030 public class KokAgaciYuruyucu {
  int walkCount = 0;
  int distanceCalculationCount = 0;
  private AgacSozluk sozluk;

  int dugumSayisi = 0;
  int kokTasiyanDugumSayisi = 0;
  int esSesliTasiyanDugumSayisi = 0;
  int ucDugumSayisi = 0;
  int dugumSayilari[] = new int[50];
  Set<Kok> set;

  /**
   *
   * @param sozluk Taranacak sozluk
   * @param set Yurume sırasında bulunan düğümler toplanmak istiyorsa buraya bir set gönderilir.
   * istenmiyorsa null verilir.
   */
00048   public KokAgaciYuruyucu(AgacSozluk sozluk, Set<Kok> set)
  {
    this.sozluk =sozluk;
    this.set = set;
  }

  public int getWalkCount()
  {
    return walkCount;
  }

  public void agaciTara(){
    yuru(sozluk.getAgac().getKokDugumu(), "");
  }

  public void yuru(KokDugumu dugum, String olusan)
  {
    String tester = (olusan + dugum.harf()).trim();
    walkCount++;
    if (dugum != null){
      dugumSayisi++;
      if(dugum.kok() != null){
/*        if (dugum.getKelime() != null &&
               !dugum.getKelime().equals(dugum.getKok().icerik())){
            System.out.println("!!!!! " + dugum.getKelime() + " - " + dugum.getKok().icerik());
         }*/
        kokTasiyanDugumSayisi++;
        if(set != null){
          set.add(dugum.kok());
        }
      }
      if(dugum.esSesliler() != null){
        esSesliTasiyanDugumSayisi++;
        if(set!= null){
         set.addAll(dugum.esSesliler());
        }
      }
      if(!dugum.altDugumVarMi()){
        ucDugumSayisi++;
      }else{
        KokDugumu[] altDugumler = dugum.altDugumDizisi();
        int top = 0;
        for (KokDugumu altDugum : altDugumler) {
          if(altDugum != null) top++;
        }
        dugumSayilari[top]++;
      }
    }
    KokDugumu[] altDugumler = dugum.altDugumDizisi();
    if (altDugumler != null){
      for (KokDugumu altDugum : altDugumler){
         if (altDugum != null){
            this.yuru(altDugum, tester);
         }
      }
    }
  }

  public String toString(){
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append("Toplam yurume sayisi (walks) " + walkCount + "\n");
    sb.append("Toplam Dugum Sayisi: " + dugumSayisi + "\n");
    sb.append("Kok tasiyan dugum sayisi: " + kokTasiyanDugumSayisi + "\n");
    sb.append("Es sesli tasiyan dugum sayisi: " + esSesliTasiyanDugumSayisi + "\n");
    sb.append("Alt dugumu olan dugum sayisi:" + (dugumSayisi - ucDugumSayisi) + "\n");
    sb.append("Alt dugumu olmayan (yaprak) dugum sayisi: " + ucDugumSayisi + "\n");
    sb.append("AltDugumu olanların dökümü: \n");
    int araToplam = 0;
    for(int i=1; i<30; i++){
      araToplam += dugumSayilari[i];
      sb.append(i + " alt dugumu olanlar: " + dugumSayilari[i]
            + " Ara Toplam: " + araToplam + " Yuzdesi: %"
            + IstatistikAraclari.yuzdeHesaplaStr(dugumSayilari[i], (dugumSayisi - ucDugumSayisi))
            + " - Kaplam: "
            + IstatistikAraclari.yuzdeHesaplaStr(araToplam, (dugumSayisi - ucDugumSayisi))
            + "\n");
    }
    sb.append("\n");
    return sb.toString();
  }
  
  public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException, IllegalAccessException, InstantiationException {
    Class c = Class.forName("net.zemberek.tr.yapi.TurkiyeTurkcesi");
    DilBilgisi dilBilgisi = new TurkceDilBilgisi((DilAyarlari) c.newInstance());
    Alfabe alfabe = dilBilgisi.alfabe();
    AgacSozluk sozluk = null;
    TimeTracker.startClock("a");
    for(int i=0; i<10; i++){
      KokOkuyucu okuyucu = new IkiliKokOkuyucu("kaynaklar/tr/bilgi/kokler_tr.bin", dilBilgisi.kokOzelDurumlari());
      sozluk = new AgacSozluk(okuyucu, alfabe, dilBilgisi.kokOzelDurumlari());
      System.out.println(TimeTracker.getElapsedTimeString("a"));
    }
   KokAgaciYuruyucu yuruyucu = new KokAgaciYuruyucu(sozluk, new HashSet<Kok>());
   yuruyucu.agaciTara();
   System.out.println(yuruyucu);
   }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index