Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

KelimeUretici.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.islemler;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import net.zemberek.islemler.cozumleme.CozumlemeYardimcisi;
import net.zemberek.yapi.Alfabe;
import net.zemberek.yapi.EkSiralayici;
import net.zemberek.yapi.HarfDizisi;
import net.zemberek.yapi.Kelime;
import net.zemberek.yapi.Kok;
import net.zemberek.yapi.ek.Ek;
import net.zemberek.yapi.ek.EkYonetici;
import net.zemberek.yapi.ek.TemelEkYonetici;

/**
 */
public class KelimeUretici {

  private final Alfabe alfabe;
  private final CozumlemeYardimcisi yardimci;
  private final EkYonetici ekYonetici;

  public KelimeUretici(Alfabe alfabe, EkYonetici ekler, CozumlemeYardimcisi yardimci) {
    this.ekYonetici = ekler;
    this.alfabe = alfabe;
    this.yardimci = yardimci;
  }

  /**
   * Dogru sirali ek listesi ve uygun kok ile olusacak kelimeyi uretir.
   *
   * @param kok  : kelime koku
   * @param ekler : dogru sekilde sirali ek listesi.
   * @return String, eger ek listesi dogru ve koke uygun ise olusan kelime, yoksa "".
   */
  public String kelimeUret(Kok kok, List<Ek> ekler) {
    UretimNesnesi ure = uretimNesnesiUret(kok, ekler);
    return ure.olusum;
  }

  /**
   * rasgele dizili bir ek listesini kullanarak olasi kelime uretir.
   *
   * @param kok  Kelime koku
   * @param ekler rasgele sirali ekler.
   * @return eger eklerin tamami uygun sekilde dizilebiliyorsa o dizilimle uretilen kelime stringi.
   *     eger eklerin tamami dizilemezse ya da ekler listesi bos ise kok icerigi doner.
   */
  String sirasizEklerleUret(Kok kok, List<Ek> ekler) {
    Ek ilkEk = ekYonetici.ilkEkBelirle(kok);
    if (ilkEk == TemelEkYonetici.BOS_EK)
      return kok.icerik();
    if (ekler.contains(ilkEk))
      ekler.remove(ilkEk);
    List<List<Ek>> sonuclar = new EkSiralayici(ekler, ilkEk).olasiEkDizilimleriniBul();
    if (sonuclar.isEmpty()) return kok.icerik();
    else return uretimNesnesiUret(kok, sonuclar.get(0)).olusum;
  }

  /**
   * Kok ve Ek listesi tasiyan bir kelimeyi String listesi seklinde parcalara ayirir.
   * Kelime {kok={kitap, ISIM} ekler = {ISIM_SAHIPLIK_BEN, ISIM_YONELME_E}} icin
   * {kitap,Im,a} dizisi doner.
   *
   * @param kelime : kelime
   * @return kok ve ek icerikleri (String[]) cinsinden dizi. Eger ek listesi bos ise ya da
   *     sadece yalin ek var ise sadece kok icerigi doner. Kokun ozel durum ile bozulmus hali degil
   *     orjinal icerigini iceren dizi doner.
   *     TODO:
   *     simdilik ozle adlarda bas harf kucuk olarak donuyor. Ayrica ozel yazimli koklerin orjinali
   *     degil ayiklanmis hali doner.
   */
  public String[] ayristir(Kelime kelime) {
    UretimNesnesi ure = uretimNesnesiUret(kelime.kok(), kelime.ekler());
    return ure.olusumlar.toArray(new String[ure.olusumlar.size()]);
  }


  private UretimNesnesi uretimNesnesiUret(Kok kok, List<Ek> ekler) {

    if (kok == null)
      return new UretimNesnesi("");
    UretimNesnesi ure = new UretimNesnesi(kok.icerik());
    Kelime kelime = new Kelime(kok, alfabe);

    if (ekler.size() > 1) {
      HarfDizisi ozelDurumSonrasi = kok.ozelDurumUygula(alfabe, ekler.get(1));
      if (ozelDurumSonrasi != null)
        kelime.setIcerik(ozelDurumSonrasi);
      else
        return sonucBicimlendir(ure, kelime);
    } else {
      return sonucBicimlendir(ure, kelime);
    }

    yardimci.kokGirisDegismiVarsaUygula(kok, kelime.icerik(), null);
    
    for (int i = 0; i < ekler.size(); i++) {

      Ek ek = ekler.get(i);

      // eger incelenen ek onceki ekten sonra gelemezse cik.
      if (i > 0) {
        Ek oncekiEk = ekler.get(i - 1);
        if (!oncekiEk.ardindanGelebilirMi(ek)) {
          return ure;
        }
      }

      //olusum icin kural belirle ve eki olustur.
      HarfDizisi ekOlusumu;
      if (i < ekler.size() - 1)
        ekOlusumu = new HarfDizisi(ek.olusumIcinUret(kelime, ekler.get(i + 1)));
      else
        ekOlusumu = new HarfDizisi(ek.olusumIcinUret(kelime, TemelEkYonetici.BOS_EK));

      //eki kelimeye ve ek olusumlarina ekle.
      kelime.icerikEkle(ekOlusumu);
      if (ekOlusumu.length() > 0)
        ure.olusumlar.add(ekOlusumu.toString());
      kelime.ekEkle(ek);
    }

    //son duzeltmeleri uygula.
    return sonucBicimlendir(ure, kelime);
  }

  private UretimNesnesi sonucBicimlendir(UretimNesnesi ure, Kelime kelime) {
    yardimci.kelimeBicimlendir(kelime);
    ure.olusum = kelime.icerikStr();
    return ure;
  }

  class UretimNesnesi {

    String olusum = "";
    List<String> olusumlar = new ArrayList<String>(4);

    public UretimNesnesi(String ilkolusum) {
      this.olusum = ilkolusum;
      olusumlar.add(ilkolusum);
    }
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index