Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

KaynakYukleyici.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.bilgi;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PushbackInputStream;
import java.net.URI;
import java.nio.charset.Charset;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Properties;
import java.util.logging.Logger;

import net.zemberek.araclar.Kayitci;

/**
 * Bu sinifin asil amaci Zemberek kaynaklarina (bilgi, ek dosayalari gibi) hem proje icerisinden hem de
 * Dagitim sirasinda olusturulan jar kutuphane icinden hata olusamadan seffaf bicimde erisilmesini saglamaktir.
 * Zemberek, gelistirme sirasinda bilgi dosyalarina proje kokunde yer alan kaynaklar/tr/...' den
 * normal dizin erisim yontemleri ile erisirken
 * Dagitim sirasinda bu bilgi dosyalari jar icine yerlestirildiginden bilgi dosyalarina erisim
 * classpath kaynak erisim yontemi ile yapilir ( this.getClass().getResourceAsStream...)
 * <p/>
 * aakin,Apr 24, 2005
 */
00034 public class KaynakYukleyici {

  private static Logger log = Kayitci.kayitciUret(KaynakYukleyici.class);
  private final String encoding;
  /**
   * UTF metinlerin en basinda BOM adi verilen bir isaret bilgisi yer alabiliyor (UTF-8'de yer
   * almasi gerekmiyor aslinda). Bu bilgi Java tarafindan UTF-8 icin goz ardi edilmiyor.
   * Windows altinda olusturulan duz metinlerde bu bilgi koyuldugu icin Java'da okumada probleme yol acabiliyor.
   * Bu nedenle utf-8 icin BOM bilgisinin yer alip almadiginin denetlenmesi gerekiyor. asagidaki byte dizisi
   * UTF-8 icerisinde yer alan BOM bilgisini ifade ediyor.
   */
00045   private static final byte[] bomBytes = new byte[]{(byte) 0xef, (byte) 0xbb, (byte) 0xbf};

  /**
   * Default constructor. okuma sirasinda sistemde varsayilan kodlama kullanilir.
   */
00050   public KaynakYukleyici() {
    encoding = Charset.defaultCharset().name();
    log.fine("Kaynak yukleyici olusturuluyor. varsayilan karakter seti:" + encoding);
  }

  /**
   * kaynak erisim islemleri verilen encoding ile gerceklestirilir.
   *
   * @param encoding
   */
00060   public KaynakYukleyici(String encoding) {
    if(encoding==null){
      log.warning("encoding null, varsayilan deger kullanilacak.");
      this.encoding = Charset.defaultCharset().name();
    }else
     this.encoding = encoding.toUpperCase();
    log.fine("Kaynak yukleyici olusturuluyor. varsayilan karakter seti:" + encoding);
  }

  /**
   * Girilen kaynaga once class path disindan erismeye calisir. Eger dosya bulunamazsa
   * bu defa ayni dosyaya classpath icerisinden erismeye calisir
   * (ozellikle jar icinden okumada kullanilir.).
   *
   * @param kaynakAdi
   * @return kaynak risimi icin Buffered reader.
   */
00077   public BufferedReader getReader(String kaynakAdi) throws IOException {
    InputStream is = getStream(kaynakAdi);
    if (is == null)
      throw new IOException(kaynakAdi + " erisimi saglanamadi, Elde edilen Stream degeri null!");
    return new BufferedReader(new InputStreamReader(is, encoding));
  }

  /**
   * istenilen kaynaga erisimin mumkun olup olmadigina bakar. Bazi secimlik kaynaklarin erisiminde
   * bu metoddan yararlanilabilir.
   *
   * @param kaynakAdi
   * @return true-> kaynak erisiminde hata olusmadi false-> kaynak erisiminde hata olustu ya da kaynak=null
   */
00091   public boolean kaynakMevcutmu(String kaynakAdi) {
    if (this.getClass().getResource("/" + kaynakAdi) != null)
      return true;

    try {
      if (new File(kaynakAdi).exists())
        return true;
    } catch (SecurityException e) {
      // bu hata applet yada bezneri guvenlik kisitlamali uygulamalardan erisilirken olusabilir.
      System.out.println("Guvenlik hatasi nedeniyle dis dosya erisimi mumkun degil.");
    }
    return false;
  }

  /**
   * eger encoding UTF-8 ise dosyanin icerisinde BOM bilgisinin olup olmadigina bakar.
   * Gelen stream PushBackInputStream'a donusturulur.
   * Eger BOM mevcut degil ise Stream icerisindeki okunan 3 karakter geri gidilir. BOM
   * mevcut ise dogrudan olusturulan stream dondurulur.
   *
   * @param is
   * @return
   * @throws IOException
   */
00115   private InputStream utf8BomDenetle(InputStream is) throws IOException {
    if (is == null)
      throw new IOException("inputStream is null. throwing exception");
    if (encoding != null && !encoding.equalsIgnoreCase("UTF-8"))
      return is;
    PushbackInputStream pis = new PushbackInputStream(is, bomBytes.length);
    byte[] okunanBom = new byte[bomBytes.length];
    if (pis.read(okunanBom, 0, bomBytes.length) == -1) {
      return is;
    }
    if (!Arrays.equals(okunanBom, bomBytes)) {
      pis.unread(okunanBom);
    }
    return pis;
  }

  /**
   * belirtilen kaynagi Stream olarak once classpath kokunden (jar ise jar icinden) yuklemeye calisir.
   * Eger kaynak bulunamazsa dosya sisteminden yuklemeye calisir (calisilan dizine goreceli olarak.)
   * Onceligi classpath erisimine vermek mantikli cunku dagitimda kaynak erisimi buyuk ihtimalle
   * classpath icerisinden gerceklestirilir.
   *
   * @param kaynakAdi
   * @return
   * @throws IOException
   */
00141   public InputStream getStream(String kaynakAdi) throws IOException {
    InputStream stream;
    try {
      // classpath icinden yuklemeye calis.
      stream = utf8BomDenetle(this.getClass().getResourceAsStream("/" + kaynakAdi));
      log.info("classpath kaynak erisimi saglandi:" + kaynakAdi + " kodlama:" + encoding);
    } catch (IOException e) {
      // proje ici kaynak erisimi yapmaya calis.
      stream = utf8BomDenetle(new FileInputStream(kaynakAdi));
      if (stream == null)
        throw new IOException("Kaynak erisim hatasi: " + kaynakAdi);
      log.info("Proje ici kaynak erisimi saglandi:" + kaynakAdi + " kodlama:" + encoding);
    }
    return stream;
  }

  /**
   * properties formatina benzer yapidaki dosyayi kodlamali olarak okur.
   * Normal properties dosyalari ASCII
   * okundugundan turkce karakterlere uygun degil. Dosya icindeki satirlarin
   * anahtar=deger seklindeki satirlardan olusmasi gerekir. dosya icindeki yorumlar
   * # yorum seklinde ifade edilir.
   *
   * @param dosyaAdi
   * @return
   * @throws IOException
   */
00168   public Map<String, String> kodlamaliOzellikDosyasiOku(String dosyaAdi) throws IOException {
    BufferedReader reader = null;
    try {
      reader = getReader(dosyaAdi);
      Map<String, String> ozellikler = new HashMap<String, String>();
      while (reader.ready()) {
        String line = reader.readLine().trim();
        if (line.length() == 0 || line.charAt(0) == '#')
          continue;
        int esitlik = line.indexOf('=');
        if (esitlik == -1)
          throw new IllegalArgumentException("Ozellik satirinda '=' simgesi bekleniyordu");
        String key = line.substring(0, esitlik).trim();
        if (line.length() > esitlik - 1)
          ozellikler.put(key, line.substring(esitlik + 1).trim());
        else
          ozellikler.put(key, "");
      }
      return ozellikler;
    } finally {
      if (reader != null)
        reader.close();
    }
  }

  /**
   * Properties dosyasi yukler.
   *
   * @param uri
   * @return
   * @throws IOException
   */
00200   public Properties konfigurasyonYukle(URI uri) throws IOException {
    Properties props = new Properties();
    props.load(getStream(uri.toURL().getPath()));
    log.info("Dis properties stream erisimi saglandi:" + uri + " kodlama:" + encoding);
    return props;
  }

  public Properties konfigurasyonYukle(String dosya) throws IOException {
    Properties props = new Properties();
    props.load(getStream(dosya));
    log.info("properties kaynak erisimi saglandi:" + dosya + " kodlama:" + encoding);
    return props;
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index