Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

HarfDizisi.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.yapi;


/**
 * Bu sinif Dil islemleri sirasinda Turkceye ozel islemler gerektiginden String-StringBuffer yerine kullanilir.
 * String gibi genel bir tasiyici degil ara islem nesnesi olarak kullanilmasi onerilir.
 * String'den farkli olarak "degistirilebilir" bir yapidadir ve Thread-safe degildir.
 */
00013 public class HarfDizisi implements CharSequence, Comparable<HarfDizisi> {

  private TurkceHarf[] dizi;
  private int boy = 0;
  public static final HarfDizisi BOS_DIZI = new HarfDizisi(0);

  /**
   * default constructor. 7 boyutlu bir TurkceHarf referans dizisi olusturur.
   */
00022   public HarfDizisi() {
    dizi = new TurkceHarf[7];
  }

  /**
   * 'kapasite' boyutlu 'TurkceHarf' dizisine sahip nesne olusturur.
   *
   * @param kapasite baslangic olusan TurkceHarf[] boyu
   */
00031   public HarfDizisi(int kapasite) {
    dizi = new TurkceHarf[kapasite];
  }

  /**
   * 'kapasite' boyutlu 'TurkceHarf' dizisine sahip nesne olusturur. daha sonra
   * girisi String'i icindeki karakterleri TurkceHarf seklinde TurkceHarf dizisine aktarir.
   * Eger String boyu kapasiteden buyukse kapasite'yi boy'a esitler.
   * Eger String icindeki karakter Alfabe'de yar almiyorsa "TANIMSIZ_HARF" harfi olarak eklenir.
   *
   * @param str   ornek alincak String
   * @param kapasite baslangic olusan TurkceHarf[] boyu
   * @param alfabe  ilgili alfabe
   */
00045   public HarfDizisi(String str, Alfabe alfabe, int kapasite) {
    if (kapasite < str.length())
      kapasite = str.length();
    dizi = new TurkceHarf[kapasite];
    boy = str.length();
    for (int i = 0; i < boy; i++)
      dizi[i] = alfabe.harf(str.charAt(i));
  }


  /**
   * Belirlenen alfabe ile String icerigini Harflere donusturur.
   *
   * @param str  ornek alincak String
   * @param alfabe ilgili alfabe
   */
00061   public HarfDizisi(String str, Alfabe alfabe) {
    boy = str.length();
    dizi = new TurkceHarf[boy];
    for (int i = 0; i < boy; i++)
      dizi[i] = alfabe.harf(str.charAt(i));
  }

  /**
   * Copy-Constructor. gelen harf dizisi ile ayni icerige sahip olacak sekilde
   * TurkceHarf dizisi olusturur.
   *
   * @param hdizi ornek alinacak HarfDizisi
   */
00074   public HarfDizisi(HarfDizisi hdizi) {
    boy = hdizi.length();
    dizi = new TurkceHarf[boy];
    System.arraycopy(hdizi.dizi, 0, dizi, 0, boy);
  }

  /**
   * gelen TurkceHarf dizisini icerige kopyalar.
   *
   * @param inpDizi kopyalancak TurkceHarf dizisi.
   */
00085   private HarfDizisi(TurkceHarf[] inpDizi) {
    boy = inpDizi.length;
    dizi = new TurkceHarf[boy];
    System.arraycopy(inpDizi, 0, dizi, 0, boy);
  }

  /**
   * bu metod harf referansi dizisini serbest birakmaz,
   * sadece boyu sifira indirir.
   */
00095   public void sil() {
    boy = 0;
  }

  /**
   * Dizinin son harfini dondurur.
   *
   * @return varsa son harf, Yoksa TANIMSIZ_HARF.
   */
00104   public TurkceHarf sonHarf() {
    if (boy > 0)
      return dizi[boy - 1];
    else
      return Alfabe.TANIMSIZ_HARF;
  }

  /**
   * dizideki son sesliyi dondurur. eger dizi boyu 0 ise ya da sesli harf yoksa
   * TANIMSIZ_HARF doner.
   *
   * @return varsa son sesli yoksa TANIMSIZ_HARF
   */
00117   public TurkceHarf sonSesli() {
    for (int i = boy - 1; i >= 0; i--) {
      if (dizi[i].sesliMi())
        return dizi[i];
    }
    return Alfabe.TANIMSIZ_HARF;
  }

  /**
   * ic metod. harf dizisinin boyutu yetersiz geldiginde "ek" miktarinda daha
   * fazla yere sahip yeni dizi olusturulup icerik yeni diziye kopyalanir.
   *
   * @param ek eklenecek HarfDizisi miktari.
   */
00131   private void kapasiteAyarla(int ek) {
    TurkceHarf[] yeniDizi = new TurkceHarf[dizi.length + ek];
    System.arraycopy(dizi, 0, yeniDizi, 0, dizi.length);
    dizi = yeniDizi;
  }

  /**
   * otomatik kapasite ayarlama. dizi boyu iki katina cikarilir.
   */
00140   private void kapasiteAyarla() {
    TurkceHarf[] yeniDizi = new TurkceHarf[dizi.length * 2];
    System.arraycopy(dizi, 0, yeniDizi, 0, dizi.length);
    dizi = yeniDizi;
  }

  /**
   * kelimenin sonuna harf ekler.
   *
   * @param harf eklenecek harf
   * @return this
   */
00152   public HarfDizisi ekle(TurkceHarf harf) {
    if (boy == dizi.length)
      kapasiteAyarla(3);
    dizi[boy++] = harf;
    return this;
  }

  /**
   * girilen pozisyona herf ekler, bu noktadan sonraki harfler otelenir.
   * "armut" icin (2, a) "aramut" uretir.
   *
   * @param index eklenecek pozisyon
   * @param harf eklenecek harf.
   * @throws ArrayIndexOutOfBoundsException
   */
00167   public void ekle(int index, TurkceHarf harf) {
    if (index < 0 || index > boy)
      throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("index degeri:" + index + " fakat harf dizi boyu:" + boy);

    if (boy == dizi.length)
      kapasiteAyarla();

    for (int i = boy - 1; i >= index; i--)
      dizi[i + 1] = dizi[i];
    dizi[index] = harf;
    boy++;
  }

  /**
   * Diziye baska bir harf dizisinin icerigini ular.
   *
   * @param hdizi ulanacak harf dizisi.
   * @return this.
   */
00186   public HarfDizisi ekle(HarfDizisi hdizi) {
    int hboy = hdizi.length();
    if (boy + hboy > dizi.length)
      kapasiteAyarla(hboy);

    System.arraycopy(hdizi.dizi, 0, dizi, boy, hboy);
    boy += hdizi.length();
    return this;
  }

  /**
   * Diziye baska bir harf dizisinin icerigini index ile belirtilen harften itibaren ekler.
   * "armut" icin (2, hede) "arhedemut" uretir.
   *
   * @param index eklencek pozisyon
   * @param hdizi eklenecek harf dizisi
   * @return this.
   * @throws ArrayIndexOutOfBoundsException
   */
00205   public HarfDizisi ekle(int index, HarfDizisi hdizi) {
    if (index < 0 || index > boy)
      throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("indeks degeri:" + index + " fakat harf dizi boyu:" + boy);

    //dizi kapasitesini ayarla
    int hboy = hdizi.length();
    if (boy + hboy > dizi.length)
      kapasiteAyarla(hboy);

    //sondan baslayarak this.dizinin index'ten sonraki kismini dizinin sonuna tasi
    for (int i = hboy + boy - 1; i >= hboy; i--)
      dizi[i] = dizi[i - hboy];

    //gelen diziyi kopyala ve boyutu degistir.
    System.arraycopy(hdizi.dizi, 0, dizi, index, hboy);
    boy += hdizi.length();
    return this;
  }

  public HarfDizisi araDizi(int bas, int son) {
    if (son < bas) return null;
    TurkceHarf[] yeniHarfler = new TurkceHarf[son - bas];
    System.arraycopy(dizi, bas, yeniHarfler, 0, son - bas);
    return new HarfDizisi(yeniHarfler);
  }

  /**
   * verilen pozisyondaki harfi dondurur. icerigi "kedi" olan HarfDizisi icin
   * harf(1) e dondurur.
   *
   * @param i istenilen pozisyondaki harf.
   * @return girilen pozisyondaki harf, yoksa TANIMSIZ_HARF
   */
00238   public TurkceHarf harf(int i) {
    if (i < 0)
      return Alfabe.TANIMSIZ_HARF;
    if (i < boy)
      return dizi[i];
    return Alfabe.TANIMSIZ_HARF;
  }

  /**
   * ilk sesliyi dondurur. eger sesli yoksa TANIMSIZ_HARF doner. aramaya belirtilen indeksten baslar.
   *
   * @param basla baslangic indeksi.
   * @return varsa ilk sesli, yoksa TANIMSIZ_HARF
   */
00252   public TurkceHarf ilkSesli(int basla) {
    for (int i = basla; i < boy; i++) {
      if (dizi[i].sesliMi())
        return dizi[i];
    }
    return Alfabe.TANIMSIZ_HARF;
  }

  /**
   * Tam esitlik kiyaslamasi. kiyaslama nesne tipi, ardindan da TurkceHarf dizisi icindeki
   * harflerin char iceriklerine gore yapilir.
   *
   * @param o kiyaslanacak nesne
   * @return true eger esitse.
   */
00267   public boolean equals(Object o) {
    if (o == null) return false;
    if (this == o) return true;
    if (!(o instanceof HarfDizisi)) return false;

    final HarfDizisi harfDizisi = (HarfDizisi) o;
    if (boy != harfDizisi.boy) return false;
    for (int i = 0; i < boy; i++) {
      if (dizi[i].charDeger() != harfDizisi.dizi[i].charDeger())
        return false;
    }
    return true;
  }

  public int hashCode() {
    return toString().hashCode();
  }

  /**
   * ascii benzer harf toleransli esitlik kiyaslamasi.
   *
   * @param harfDizisi kiyaslanacak harfDizisi
   * @return true eger esitse.
   */
00291   public boolean asciiToleransliKiyasla(HarfDizisi harfDizisi) {
    if (harfDizisi == null) return false;
    if (this == harfDizisi) return true;
    if (boy != harfDizisi.boy) return false;
    for (int i = 0; i < boy; i++) {
      if (!dizi[i].asciiToleransliKiyasla(harfDizisi.dizi[i]))
        return false;
    }
    return true;
  }

  public boolean asciiToleransliAradanKiyasla(int baslangic, HarfDizisi kelime) {
    if (kelime == null) return false;
    if (boy < baslangic + kelime.length())
      return false;
    for (int i = 0; i < kelime.length(); i++)
      if (!dizi[baslangic + i].asciiToleransliKiyasla(kelime.harf(i)))
        return false;
    return true;
  }

  public boolean asciiToleransliBastanKiyasla(HarfDizisi giris) {
    if (giris == null) return false;
    if (giris.length() > this.boy)
      return false;
    for (int i = 0; i < giris.length(); i++)
      if (!dizi[i].asciiToleransliKiyasla(giris.harf(i)))
        return false;
    return true;
  }

  public boolean aradanKiyasla(int baslangic, HarfDizisi kelime) {
    if (kelime == null) return false;
    if (boy < baslangic + kelime.length())
      return false;
    for (int i = 0; i < kelime.length(); i++)
      if (dizi[baslangic + i].charDeger() != kelime.harf(i).charDeger())
        return false;
    return true;
  }

  public boolean bastanKiyasla(HarfDizisi giris) {
    if (giris == null) return false;
    if (giris.length() > this.boy)
      return false;
    for (int i = 0; i < giris.length(); i++)
      if (dizi[i].charDeger() != giris.harf(i).charDeger())
        return false;
    return true;
  }

  /**
   * istenen noktadaki harfi giris parametresi olan TurkceHarf ile degistirir.
   *
   * @param index degistirilecek indeks.
   * @param harf kullanilacak harf
   * @throws ArrayIndexOutOfBoundsException
   */
00349   public void harfDegistir(int index, TurkceHarf harf) {
    if (index < 0 || index >= boy)
      throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("indeks degeri:" + index + " fakat harf dizi boyu:" + boy);
    dizi[index] = harf;
  }

  /**
   * son harfi yumusatir. Eger harfin yumusamis formu yoksa harf degismez.
   */
00358   public void sonHarfYumusat() {
    if (boy == 0)
      return;
    TurkceHarf yum = dizi[boy - 1].yumusama();
    if (yum != null)
      dizi[boy - 1] = dizi[boy - 1].yumusama();
  }

  /**
   * son harfi siler. eger harf yoksa hicbir etki yapmaz.
   */
00369   public void sonHarfSil() {
    if (boy > 0)
      boy--;
  }

  /**
   * verilen pozisyondaki harfi siler. kelimenin kalan kismi otelenir.
   * eger verilen pozisyon yanlis ise ArrayIndexOutOfBoundsException firlatir.
   * <p/>
   * "kedi" icin (2) "kei" olusturur.
   *
   * @param index silinecek harf pozisyonu
   * @return dizinin kendisi.
   * @throws ArrayIndexOutOfBoundsException
   */
00384   public HarfDizisi harfSil(int index) {
    if (index < 0 || index >= boy)
      throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("indeks degeri:" + index + " fakat harf dizi boyu:" + boy);
    if (index == boy - 1) {
      boy--;
    } else {
      System.arraycopy(dizi, index + 1, dizi, index, boy - index - 1);
      boy--;
    }
    return this;
  }

  /**
   * verilen pozisyondan belli miktar harfi siler.
   * "kediler" icin (2,2) "keler" olusturur.
   *
   * @param index   silinmeye baslanacak pozisyon
   * @param harfSayisi silinecek harf miktari
   * @return dizinin kendisi
   */
00404   public HarfDizisi harfSil(int index, int harfSayisi) {
    if (index < 0 || index >= boy)
      throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("indeks degeri:" + index + " fakat harf dizi boyu:" + boy);
    if (index + harfSayisi > boy)
      harfSayisi = boy - index;
    for (int i = index + harfSayisi; i < boy; i++)
      dizi[i - harfSayisi] = dizi[i];
    boy -= harfSayisi;
    return this;
  }

  /**
   * ilk harfi dondurur. eger harf yoksa TANIMSIZ_HARF doner.
   *
   * @return ilk TurkceHarf.
   */
00420   public TurkceHarf ilkHarf() {
    if (boy == 0) return Alfabe.TANIMSIZ_HARF;
    else
      return dizi[0];
  }

  /**
   * "index" numarali harften itibaren siler.
   * "kedi" icin (1) "k" olusturur.
   *
   * @param index kirpilmaya baslanacak pozisyon
   */
00432   public void kirp(int index) {
    if (index <= boy && index >= 0)
      boy = index;
  }

  /**
   * sadece belirli bir bolumunu String'e donusturur.
   *
   * @param index String'e donusum baslangic noktasi.
   * @return olusan String.
   */
00443   public String toString(int index) {
    if (index < 0 || index >= boy) return "";
    StringBuilder s = new StringBuilder(boy - index);
    for (int i = index; i < boy; i++)
      s.append(charAt(i));
    return s.toString();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return new StringBuilder(this).toString();
  }

  /**
   * Compare to metodu siralama icin kiyaslama yapar. Kiyaslama oncelikle harflerin alfabetik sirasina
   * daha sonra dizilerin boyutuna gore yapilir.
   *
   * @param o kiyaslanacak dizi.
   * @return
   *    'kedi'.compareTo('kedi') -> 0
   *    'kedi'.compareTo('ke') -> 2 (boy farki)
   *    'kedi'.compareTo('kedm') -> -4 (i->m alfabetik sira farki)
   *    'kedi'.compareTo(null) -> 1
   */
00467   public int compareTo(HarfDizisi o) {
    if (o == null)
      return 1;

    if (this == o)
      return 0;

    int l = o.boy;
    int n = Math.min(boy, l);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (!dizi[i].equals(o.dizi[i]))
        return dizi[i].alfabetikSira() - o.dizi[i].alfabetikSira();
    }
    return boy - l;
  }

  /* ------------------------- ozel metodlar ------------------------------- */

  /**
   * Genellikle kelimedeki hece sayisini bulmak icin kullanilir.
   *
   * @return inte, sesli harf sayisi.
   */
00491   public int sesliSayisi() {
    int sonuc = 0;
    for (int i = 0; i < boy; i++) {
      if (dizi[i].sesliMi())
        sonuc++;
    }
    return sonuc;
  }

  /**
   * @return hepsi buyuk harf ise true, boy=0 dahil.
   */
00503   public boolean hepsiBuyukHarfmi() {
    for (int i = 0; i < boy; i++) {
      if (!dizi[i].buyukHarfMi())
        return false;
    }
    return true;
  }

  //--------- asagidaki metodlar CharSequence arayuzu icin hazirlandi. -----

  public int length() {
    return boy;
  }

  public char charAt(int index) {
    if (index < 0 || index >= boy)
      throw new StringIndexOutOfBoundsException(index);
    return dizi[index].charDeger();
  }

  public CharSequence subSequence(int start, int end) {
    return araDizi(start, end);
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index