Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

Ek.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.yapi.ek;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;

import net.zemberek.islemler.cozumleme.HarfDizisiKiyaslayici;
import net.zemberek.yapi.HarfDizisi;
import net.zemberek.yapi.Kelime;
import net.zemberek.yapi.TurkceHarf;

/**
 * Ek sinifi icerisinde eke ozel bilgiler, o ekten sonra gelebilecek eklerin listesi
 * ve o eke ozel ozel durumlar yer alir.
 * User: aakin
 * Date: Feb 15, 2004
 */
00023 public class Ek {

  //bu ekten sonra elebilecek eklerin listesi.
  private List<Ek> ardisilEkler = new ArrayList<Ek>();

  private String ad;

  //ekin sesli ile baslayip baslayamayacagini belirler. bu bilgi otomatik olarak ek olusum kurallarina
  // gore baslangicta belirlenir.
  private boolean sesliIleBaslayabilir = false;

  //kurallara gore ek olusumunu beliler. dile gore farkli gerceklemeleri olabilir.
  private EkUretici ekUretici;

  //bu ekin uretim kullarinin listesi.
  private List<EkUretimBileseni> uretimBilesenleri;

  //bu eke iliskin ozel durumlar.
  private List<EkOzelDurumu> ozelDurumlar = new ArrayList<EkOzelDurumu>(1);

  private boolean sonEkOlamaz = false;

  private boolean halEki = false;

  private boolean iyelikEki = false;

  private Set<TurkceHarf> baslangicHarfleri;


  /**
   * ilk harfler kumesine gelen kumeyi ekler.
   * @param harfler
   */
00056   public void baslangicHarfleriEkle(Set<TurkceHarf> harfler) {
    if(harfler==null)
     return;    
    if(baslangicHarfleri==null)
     baslangicHarfleri = new HashSet<TurkceHarf>(5);
    this.baslangicHarfleri.addAll(harfler);
  }

  public void setHalEki(boolean halEki) {
    this.halEki = halEki;
  }

  public void setIyelikEki(boolean iyelikEki) {
    this.iyelikEki = iyelikEki;
  }


  public boolean halEkiMi() {
    return halEki;
  }

  public boolean iyelikEkiMi() {
    return iyelikEki;
  }

  public HarfDizisi cozumlemeIcinUret(
      Kelime kelime,
      HarfDizisi giris,
      HarfDizisiKiyaslayici kiyaslayici) {

    for (EkOzelDurumu ozelDurum : ozelDurumlar) {
      HarfDizisi ozelDurumSonucu = ozelDurum.cozumlemeIcinUret(kelime, giris, kiyaslayici);
      if (ozelDurumSonucu != null)
        return ozelDurumSonucu;
    }
    return ekUretici.cozumlemeIcinEkUret(kelime.icerik(), giris, uretimBilesenleri);
  }

  public HarfDizisi olusumIcinUret(
      Kelime kelime,
      Ek sonrakiEk) {
    for (EkOzelDurumu ozelDurum : ozelDurumlar) {
      HarfDizisi ozelDurumSonucu = ozelDurum.olusumIcinUret(kelime, sonrakiEk);
      if (ozelDurumSonucu != null)
        return ozelDurumSonucu;
    }
    return ekUretici.olusumIcinEkUret(kelime.icerik(), sonrakiEk, uretimBilesenleri);
  }

  public void setOzelDurumlar(List<EkOzelDurumu> ozelDurumlar) {
    this.ozelDurumlar = ozelDurumlar;
  }

  public boolean ardindanGelebilirMi(Ek ek) {
    return ardisilEkler.contains(ek);
  }

  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;

    final Ek ek = (Ek) o;

    return !(ad != null ? !ad.equals(ek.ad) : ek.ad != null);

  }

  public int hashCode() {
    return (ad != null ? ad.hashCode() : 0);
  }

  public boolean sesliIleBaslayabilirMi() {
    return sesliIleBaslayabilir;
  }

  public String toString() {
    return ad;
  }

  public Ek(String name) {
    this.ad = name;
  }

  public String ad() {
    return ad;
  }

  public Ek getArdisilEk(int ardisilEkSirasi) {
    if (ardisilEkSirasi < ardisilEkler.size())
      return ardisilEkler.get(ardisilEkSirasi);
    return null;
  }

  public boolean OzelEkOlustur(Kelime ozelKelime) {
    return false;
  }

  public List<Ek> ardisilEkler() {
    return ardisilEkler;
  }

  public void setArdisilEkler(List<Ek> ardisilEkler) {
    this.ardisilEkler = ardisilEkler;
  }

  public void setSesliIleBaslayabilir(boolean sesliIleBaslayabilir) {
    this.sesliIleBaslayabilir = sesliIleBaslayabilir;
  }

  public void setEkKuralCozumleyici(EkUretici ekUretici) {
    this.ekUretici = ekUretici;
  }

  public void setUretimBilesenleri(List<EkUretimBileseni> uretimBilesenleri) {
    this.uretimBilesenleri = uretimBilesenleri;
  }

  public boolean sonEkOlamazMi() {
    return sonEkOlamaz;
  }

  public List<EkUretimBileseni> uretimBilesenleri() {
    return uretimBilesenleri;
  }

  public void setSonEkOlamaz(boolean sonEkOlamaz) {
    this.sonEkOlamaz = sonEkOlamaz;
  }

  /**
   * Eger baslangic harfleri kumsei var ise gelen harfin bu kumede olup olmadigina bakar.
   * @param ilkHarf
   * @return eger kume tanimlanmamis ise bu ek icin ilk harf denetimi yapilmiyor demektir, true doner.
   *  eger kume mevcut ise (null disi) ve harf kumede mevcutsa true doner. aksi halde false.
   */
00191   public boolean ilkHarfDenetle(TurkceHarf ilkHarf) {
    return baslangicHarfleri == null || baslangicHarfleri.contains(ilkHarf);
  }

}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index