Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

AsciiKokAdayiBulucu.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

package net.zemberek.bilgi.kokler;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import net.zemberek.yapi.Kok;

/**
 * Bu seçici Deasciifier için kullanılır. Verilen kelime için ağaçta ilerlerken
 * Türkçedeki karşılıkları birden fazla olabilecek harfler için (u-ü i-ı o-ö vs.)
 * alternatif dallarda da ilerlenerek yol Üzerinde rastlanan tüm kökler toplanır.
 *
 * @author MDA
 */
00021 public class AsciiKokAdayiBulucu implements KokAdayiBulucu {

  private static Logger log = Logger.getLogger(AsciiKokAdayiBulucu.class.getName());
  KokAgaci agac = null;
  private int walkCount = 0;
  private String giris;
  private String asciiGiris;
  private List<Kok> adaylar = null;

  public AsciiKokAdayiBulucu(KokAgaci agac) {
    this.agac = agac;
  }

  public int getYurumeSayisi() {
    return walkCount;
  }

00038   public List<Kok> adayKokleriBul(String giris) {
    this.giris = giris;
    asciiGiris = agac.getAlfabe().asciifyString(giris);
    adaylar = new ArrayList<Kok>(4);
    yuru(agac.getKokDugumu(), "");
    return adaylar;
  }

  /**
   * Verilen iki string'in asciified versiyonlarını karşılaştırır.
   *
   * @param aday
   * @param giris
   * @return aday ve giris degerlerinin ascii karsiliklari aynıysa true, 
   *       değilse false. Örneğin:
   * <pre>
   * asciiTolaransliKarsilastir("siraci", "şıracı") --> true 
   * </pre>
   */
00057   public boolean asciiTolaransliKarsilastir(String aday, String giris) {
    if (aday.length() > giris.length()) return false;
    String clean = agac.getAlfabe().asciifyString(aday);
    return asciiGiris.startsWith(clean);
  }

  /**
   * Ağaç üzerinde yürüyerek ASCII toleranslı karşılaştırma ile
   * kök adaylarını bulur. Rekürsiftir.
   *
   * @param dugum : başlangıç düğümü
   * @param olusan : Yürüme sırasında oluşan kelime (düğümlerin karakter değerlerinden)
   */
00070   public void yuru(KokDugumu dugum, String olusan) {
    String tester = (olusan + dugum.harf()).trim();
    walkCount++;
    if (dugum.kok() != null) {
      if (log.isLoggable(Level.FINEST)) log.finest("Kok : " + dugum.kelime());
      if (asciiTolaransliKarsilastir((String) dugum.kelime(), giris)) {
         // Aday kok bulundu.
        dugum.tumKokleriEkle(adaylar);
      } else {
        return;
      }
    } else {
      if (!asciiTolaransliKarsilastir(tester, giris)) {
        return;
      }
    }

    int seviye = tester.length();
    if(seviye == giris.length()) return;
    // Uygun tüm alt dallarda yürü
    for (KokDugumu altDugum : dugum.altDugumDizisi()) {
      if (altDugum != null) {
        if (agac.getAlfabe().asciiToleransliKiyasla(altDugum.harf(), giris.charAt(seviye)))
          this.yuru(altDugum, tester);
      }
    }
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index