Logo Search packages:      
Sourcecode: zemberek version File versions  Download package

AgacSozluk.java

/*
 * Lisans bilgisi icin lutfen proje ana dizinindeki zemberek2-lisans.txt dosyasini okuyunuz.
 */

/*
 * Created on 23.Eki.2004
 */
package net.zemberek.bilgi.kokler;

import java.io.IOException;
import java.util.Collection;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;

import net.zemberek.bilgi.araclar.KokOkuyucu;
import net.zemberek.yapi.Alfabe;
import net.zemberek.yapi.KelimeTipi;
import net.zemberek.yapi.Kok;
import net.zemberek.yapi.kok.KokOzelDurumBilgisi;


/**
 * Zemberek kütüphanesindeki mevcut tek sözlük gerçeklemesi Ağaç sözlüktür.
 * Ağaç sözlük, inşası sırasında verilen kök sözlüğü okuyucu nesnesini kullanarak
 * tüm kökleri okur ve bir ağaç yapısına yerleştirir.
 * 
 * Daha sonra bu sözlük nesnesinden çeşitli kök bulucu nesneleri oluşturulup
 * kullanılabilir.
 *
 * @author MDA
 */
00032 public class AgacSozluk implements Sozluk {

  private KokAgaci agac = null;
  private AgacKokAdayiBulucuUretici kokAdayiBulucuFactory = null;
  private KokOzelDurumBilgisi ozelDurumlar;
  private int indeks = 0;

  /**
   * constructor.
   *
   * @param okuyucu: Sözlükler mutlaka bir sözlük okuyucu ile ilklendirilir.
   * @param alfabe : Kullanılan Türk dili alfabesi
   * @param ozelDurumlar : Dile ait kök özel durumlarını taşıyan nesne
   */
00046   public AgacSozluk(KokOkuyucu okuyucu, Alfabe alfabe, KokOzelDurumBilgisi ozelDurumlar) throws IOException {
    this.ozelDurumlar = ozelDurumlar;
    this.agac = new KokAgaci(new KokDugumu(), alfabe);
    Kok kok;
    while ((kok = okuyucu.oku()) != null) {
      ekle(kok);
    }
    kokAdayiBulucuFactory = new AgacKokAdayiBulucuUretici(this.agac);
  }

  /**
   * Constructor.
   * @param kokler
   * @param alfabe
   * @param ozelDurumlar
   */
00062   public AgacSozluk(List<Kok> kokler, Alfabe alfabe, KokOzelDurumBilgisi ozelDurumlar) {
    agac = new KokAgaci(new KokDugumu(), alfabe);
    this.ozelDurumlar = ozelDurumlar;
    for(Kok kok : kokler){
      ekle(kok);
    }
    kokAdayiBulucuFactory = new AgacKokAdayiBulucuUretici(this.agac);
  }

  /**
   * Verilen bir kökü sözlükte arar.
   *
   * @param str: Aranan kök
   * @return Eğer aranan kök varsa, eş seslileri ile beraber kök nesnesini de
   * taşıyan bir List<Kok>, aranan kök yoksa null;
   */
00078   public List<Kok> kokBul(String str) {
    return agac.bul(str);
  }

  public Kok kokBul(String str, KelimeTipi tip) {
    List<Kok> kokler = agac.bul(str);
    for (Kok kok : kokler) {
      //TODO: Bu karsilastirma dogru mu?
      if(kok.tip()==tip) return kok;
    }
    return null;
  }

00091   public Collection<Kok> tumKokler() {
    HashSet<Kok> set = new HashSet<Kok>(100);
    KokAgaciYuruyucu yuruyucu = new KokAgaciYuruyucu(this, set);
    yuruyucu.agaciTara();
    return set;
  }

  /**
   * Verilen kökü sözlüğe ekler. Eklemeden once koke ait ozel durumlar varsa bunlar denetlenir.
   * Eger kok ozel durumlari kok yapisini bozacak sekilde ise ozel durumlarin koke uyarlanmis halleride
   * agaca eklenir. bu sekilde bozulmus kok formlarini iceren kelimeler icin kok bulma
   * islemi basari ile gerceklestirilebilir.
   *
   * @param kok: Sözlüğe eklenecek olan kök nesnesi.
   */
00106   public void ekle(Kok kok) {
    kok.setIndeks(indeks++);
    agac.ekle(kok.icerik(), kok);
    String[] degismisIcerikler = ozelDurumlar.ozelDurumUygula(kok);
    if (degismisIcerikler.length > 0) {
      for (String degismisIcerik : degismisIcerikler) {
        agac.ekle(degismisIcerik, kok);
      }
    }
  }

  /**
   * @return Returns the agac.
   */
00120   public KokAgaci getAgac() {
    return agac;
  }

  /**
   * Kök seçiciler, sözlükten alınan bir fabrika ile elde edilirler.
   * Örneğin:
   * <pre>
   * KokAdayiBulucu kokSecici = kokler.getKokBulucuFactory().getKesinKokBulucu();
   * </pre>
   */
00131   public KokAdayiBulucuUretici kokBulucuFactory() {
    return kokAdayiBulucuFactory;
  }

  /**
   * Ağaç sözlük için fabrika gerçeklemesi
   *
   * @author MDA
   */
00140   class AgacKokAdayiBulucuUretici implements KokAdayiBulucuUretici {

    KokAgaci agac = null;

    public AgacKokAdayiBulucuUretici(KokAgaci agac) {
      this.agac = agac;
    }

    public KokAdayiBulucu kesinKokBulucu() {
      return new KesinKokAdayiBulucu(this.agac);
    }

    public KokAdayiBulucu toleransliKokBulucu(int tolerans) {
      return new ToleransliKokAdayiBulucu(this.agac, tolerans);
    }

    public KokAdayiBulucu asciiKokBulucu() {
      return new AsciiKokAdayiBulucu(this.agac);
    }
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index